Kamil

 

Svátek mají Kamil, Kunhuta, Aelred, Guénolé, Marinus z Caesareje.

Kamil je mužským protějškem běžnějšího jména Kamila. Pochází od římského příjmení Camillus. Slovo camillus nebo camilla představovalo v latině "hocha nebo dívku vznešeného původu, kteří byli vhodní pro posvátnou chrámovou službu".

V našem církevním kalendáři dnes slaví svátek Kunhuta. Jedná se o jméno staroněmeckého původu, jež ve své prvotní formě znělo Kunigund, později Kunigunde. První složka kunni znamená "rod" a druhá gunt označuje "stav válečný" nebo "boj". Kunigunda tedy byla germánskou pramátí, která v boji ochraňovala svůj rod.

Kunhuta byla manželkou německého císaře Jindřicha II. O něm se vypráví, že se chtěl stát mnichem, a proto žil se svou manželkou v celibátu. Co je na tom pravdy nevíme, jisté ale je, že oba manželé založili biskupství v Bambergu. Později zde vzniklo centrum kultury a vzdělanosti a zde je také Jindřich s Kunhutou pohřben. Za svého života oba dva podporovali šíření křesťanství, především řád benediktinů. Po smrti manžela založila Kunhuta klášter v Kaufungenu v Hesensku, kam se uchýlila. Zemřela v roce 1033.

Další světec dnešního dne, opat Aelred, se na rozdíl od Kunhuty přijetí víry bránil. Byl sice synem faráře z Hexhamu, ale učarovala mu armáda, a v útlém věku proto vstoupil do služeb skotského krále Davida. Ve 24 letech se zdánlivě náhle, ale ve skutečnosti po velkém duševním boji stal mnichem prvního anglického cisterciáckého kláštera v Rievaulx v Yorkshiru, v roce 1147 se tam stal dokonce opatem. Vyznačoval se prý energičností a vlídností. Jeho životopisec napsal: "Žil jsem pod jeho vedením 17 let a za tu dobu nikoho z kláštera nevyhnal." Aelredovo jméno se proto stalo symbolem pro přátelství. Sám napsal dílo O duchovním přátelství. Za jeho působení vzrostl počet mnichů v jeho klášteře na 600. Kromě dohledu nad nimi jezdil Aelred i po dalších cisterciáckých domech v Anglii, Skotsku a v cizině. Tyto cesty podnikal s nejvyšším sebezapřením, neboť trpěl velkými bolestmi. Avšak jeho misie měly velký význam, a tak byl z vděčnosti nazýván "sv. Bernardem Severu". Zemřel tělesně vyčerpán ve svém klášteře.

Velmi pohnutý život měl Marinus z Caesareje (Palestina), jehož dnešní kalendář také připomíná. Byl vojákem; když měl být povýšen na centuriona, udal jej žárlivý spolubojovník jako křesťana. Velitel vyslovil krutou volbu - křesťanství nebo smrt. Marinus zvolil evangelium, byl tedy popraven.

Další oslavenec opat Guénolé žil v 6. století a založil velký klášter v Landévenneku v Bretani. Z jeho života toho mnoho nevíme - zachoval se sice životopis, ale je velmi nevěrohodný.

Naši předkové věřili, že "když dnešního dne zahřmí, březen přichází jako lev" a následné počasí bude slunečné a plné síly, jak se na krále zvířat sluší a patří.

 

Zdroj:  www.libri.cz