Klára

 

Svátek mají Klára, Euplus.

V občanském kalendáři má dnes svátek Klára, ačkoli v církevním tomu tak bylo již včera. Jméno vychází z latinského tvaru clara, což znamená "jasná".

Patronkou tohoto jména je Klára, která se narodila roku 1194 v Assisi (Itálie). Pocházela ze vznešené rodiny a byla to velmi sebevědomá dívka, v mládí dokonce pohrdla dvěma nápadníky. Světa se však vzdala až pod vlivem sv. Františka z Assisi. V 18 letech tajně opustila svůj rodný dům a odebrala se do kostelíka Portincula na rovině pod Assisi, hlavního sídla Františkových menších bratří. Podle tradice jí František ustřihl vlasy a předal jí řádový hábit a závoj. Ve městě z toho byl pěkný skandál, neboť toto společenství platilo za výstřední a František navíc neměl z mládí valnou pověst. Rodiče se tedy pokoušeli Kláru přemluvit, aby se opět vrátila domů, ale bylo to bezúspěšné. Když za ní přišla ještě její sestra Anežka, rodina se se vším smířila a nakonec následovala své dcery i jejich ovdovělá matka. Klára a její společnice se usadily při kostele San Damiano v Assisi a vytvořily zde základ ženské komunity, která se řídila pravidly stanovenými samotným Františkem z Assisi. Tak vznikl pozdější slavný řád klarisek. Asi v roce 1215 získala Klára od papeže Inocence III. privilegium chudoby, totiž právo žít pouze z almužen a nevlastnit žádný majetek osobní ani společný. Klára však musela o tento status celý život tvrdě bojovat, protože jak papežské, tak i císařské autority požadovaly celkové zmírnění přísných pravidel. Řehole klarisek byla totiž mnohem přísnější než jiné řády té doby. Klára byla od dětství slabé tělesné konstrukce, navíc ji těžká nemoc od roku 1224 upoutala trvale na lůžko. Přesto představovala vůdčí kontemplativní osobnost a František z Assisi ji dokonce považoval za "nejautentičtější vyjádření evangelické dokonalosti". Svou komunitu vedla s rozvahou po čtyřicet let. Pro nás je velmi zajímavá skutečnost, že si dopisovala s naší sv. Anežkou Českou (1211?-1282), zakladatelkou pražského kláštera klarisek Na Františku. Klára zemřela 11. srpna roku 1253 v S. Damiano u Assisi (Itálie). Dnes je pochopitelně patronkou klarisek, ale také pradlen, pozlacovačů, vyšívaček, sklenářů, malířů skla a také slepých a televize, což může mít jistě souvislost. V přehledech svatých se navíc uvádí, že modlitba ke Kláře pomáhá proti horečce a chorobám očí.

Existuje mnoho překrásných zobrazení sv. Kláry. Snad nejkrásnější je slavná freska od Simoneho Martiniho (1330) v dolním kostele baziliky sv. Františka v Assisi. S lilií ukazuje Kláru freska od Giotta v kostele sv. Kříže ve Florencii a mimořádné zobrazení je vidět v katedrále v Barceloně - na deskovém obraze z 15. století drží Klára abatyšskou berlu.

V českém církevním kalendáři má dnes svátek Euplus.

 

Zdroj: www.libri.cz