Květoslav

Svátek mají Květoslav a Florián.

Dnes má v občanském kalendáři svátek Květoslav a v církevním Florián. Vězte, že se jedná o jedno a totéž jméno. Základem obou je totiž latinské Florianus, které vychází ze slovesa florere - "kvést". Od stejného základu jsou odvozena i slova flos ("květ") a "rostlinstvo", které se latinsky řekne flora. Ten, kdo nese jméno Florián nebo Květoslav, by se tedy měl co nejlépe cítit právě teď na jaře, kdy se všechno znovu rodí a rozkvétá.

Patronem dnešního dne je svatý Florián. Tento světec je oblíben již po mnoho staletí. Je to proto, že je patronem proti nebezpečí vody, ale i ohně. Tedy živlů, ze kterých má člověk odjakživa největší strach. Kolik jenom historek a legend o tomto světci existuje a kolik průpovídek a patronátů je mu připisováno! Jako patrona jej vzývají v Horním Rakousku, ale i v Bologni a Krakově. Kominíci a kováři jej prosí o pomoc stejně vroucně, jako rolníci při suchu a neúrodě, hasiči se dokonce nazývají Floriánovými učedníky. Kdo tedy tento lidový světec byl? Kde žil a kde trpěl?

Na svět přišel ve druhé polovině 3. století v Zieselmaueru u Vídně. Brzy byl pokřtěn a vychován v křesťanské víře. Stal se římským vojákem a dotáhl to až na vedoucího kanceláře císařského místodržícího v římském Lauriaku (Lorch u Ennsu, Horní Rakousko). Když vypuklo za císaře Diocletiana (počátek 4. století) kruté pronásledování křesťanů, bylo zatčeno i plno jeho přátel. Florián začal jednat: rozhodl se, že je osvobodí, ale při akci byl zajat i on. Soudu předsedal přímo jeho nadřízený, a když se zajatec nezřekl své víry, hodili jej jeho katani zmučeného a s mlýnským kamenem na krku do řeky Ennsu. Za nějaký čas vyvrhly vody jeho neporušené tělo na skálu, kde je hlídal orel, který k sobě pustil pouze vdovu Valerii. Ta je pochovala na svém sídle. V 8. století postavili pasovští biskupové nad hrobem mučedníka Floriána kanovnický klášter. V 11. století byly prý ostatky přeneseny do Říma a odtud je odvezl polský královský syn Kazimír do Krakova. U nás uctívají svatého Floriána především hasiči, avšak jeho patronát proti ohni není příliš starý. Až do 15. století byli ochránci proti ohni svatý Vavřinec a svatá Agáta, ovšem dnes vládne Florián neomezeně. Jeho ochrana se v přeneseném slova smyslu přenáší i na požáry celosvětové. Svědčí o tom i toto pořekadlo: "Kde pálí ohně žár a vzrůstá hřích a svár, pomocník je nám dán, svatý Florián."

zdroj:www.libri.cz