Lada

V občanském kalendáři má v tomto týdnu svátek Lada.

Toto ladné jméno je novodobého původu. Základem smyslu slova je lad a pořádek, jak ostatně znění jména napovídá. Ovšem věc má háček v tom, že jsou možná i vysvětlení jiná. Předně existuje staročeské slovo lada, což znamená "dívka", "panna". Srbochorvatština zná stejné slovo jako výraz pro manželku, přičemž lado znamená pro změnu manžela. Půjdeme-li ovšem ještě dále, zjistíme, že u různých prastarých národů znamenalo slovo lada "paní, žena" (likyjština, chaldejština aj.). Mohlo by nás to až zmást a vést k domněnce, že i anglická lady má stejný původ. Ve skutečnosti má toto označení pro dámu velkého světa zcela jiný, až neskutečný základ. Původ tohoto slova musíme totiž hledat ve spojení hlaef-dige, což lze doslova přeložit jako "chléb hnětoucí" a říkalo se tak hospodyním. Málokterá lady to však dneska ví a možná o takové poznání ani nestojí.

 

Domácí podoby: Ladka, Lady, Laduška, Laděn(k)a, Ladula ap.
Slovensky, rusky, bulharsky, srbochorvatsky: Lada. Užívá se též jako domácí podoba jména Ladislava
Řecky: obdobou Léda

Oblíbeno.

Jmeniny 7. srpen

V církevním kalendáři slaví svůj svátek Kajetán a Sixtus. Jméno Kajetán je vlastně označením pro člověka, který pocházel z Gaeta, což byl přístav u Tyrhénského moře (odtud italská forma Gaetano). Patronem tohoto jména je Kajetán z Tiene. Narodil se roku 1480 v Tiene u Vicenzy (Itálie) v rodině pána okolního kraje. Díky svému talentu dosáhl vynikajícího vzdělání a působil v církevním úřadě v samotném Římě. Avšak teprve ve 36 letech se nechal vysvětit na kněze. Věnoval se především charitativní práci, ale brzy si uvědomil, že církevní organizace ani život v ní nejsou bez problémů. Patřil k prominentním katolickým reformátorům a založil kongregaci řeholních kleriků, kteří se stali vedle jezuitů hlavní silou církevní reformy v Itálii. Posledních pět let svého života pobýval Kajetán v Neapoli, kde v míru a pokoji dne 7. srpna 1547 zemřel. Papež Klement X. jej svatořečil v roce 1671.

Dalším světcem v církevním kalendáři je Sixtus. Toto staré latinské jméno znamená šestý, neboť římští synkové někdy dostávali jména podle pořadí svého narození. A tak zde byl Primus, Tercius nebo osmý Oktavius.

Tento Sixtus byl v pořadí druhým, ale ne narozením. Toto pořadové číslo znamenalo, že je druhým papežem tohoto jména. Narodil se někdy ve 2. a 3. století a víme o něm, že byl zatčen brzy po svém zvolení. Přišli si pro něho vojáci císaře Valeriana v době bohoslužby a ještě téhož dne jej kat popravil. Stalo se tak 6. srpna roku 258. Spolu s ním bylo zavražděno ještě několik jeho druhů. Sixtovy ostatky byly přeneseny v 6. století do římského kostela, jenž byl po mučedníkovi pojmenován.

 

Zdroje:
Knappová M. Jak se bude Vaše dítě jmenovat, Academia, Praha 1999

LIBRI