Epidural

18. 8. 2015
otázka

Pozitiva epidurálu známe, ale nikde se nehovoří o rizikách. Prosím, můžete zkontrolovat, co je pravda a co není z následujícího textu a jak častý výskyt u jednotlivých rizik je (jak to vidíte z praxe). Ráda bych se dozvěděla víc než jen to, že je na bolest a může pomoci např. při spasmatu porodní branky. Bohužel adekvátní informace nejsou. Vždy se říkají jen pozitiva. Pro mě je důležitý i výskyt negativ, jak často je to děje u každého bodu. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY EPIDURÁLNÍ ANALGEZIE FYZIOLOGICKÉ Zdroj lékařská skripta: 1- Epidurální analgezie a zvýšená tělesná teplota rodičky Výsledkem blokády vegetativního systému lumbální oblasti může být anhidróza a periferní vazodilatace. Symptom "suchého a teplého chodidla" je typická známka pro epidurální analgezii. Udává se, že po 7 hodinách účinku epidurální analgezie může nastat vzestup tělesné teploty asi o 1 °C. Vzestup teploty nemá na rodičku zjevný vliv, ale na tuto mateřskou reakci může reagovat plod. Během porodu může u plodu nastat zvýšená srdeční frekvence, kterou porodník registruje kardiotokografem. Po porodu může neonatolog uvažovat o infekci plodu nebo o fetálním distresu. I málo zvýšená teplota plodu se stává příčinou poruchy jeho postnatální adaptace. 2- Epidurální analgezie a třesavka Asi 20 % žen má po podání epidurální analgezie/anestezie třesavku. Třesavka vzniká stimulací termosenzitivních receptorů v extradurálním prostoru a v extrémním případě způsobuje vzestup spotřeby kyslíku a srdečního výdeje a zvýšenou plazmatickou koncentraci katecholaminů. Pak nastává i vzestup tělesné teploty matky, ale také pokles uteroplacentární perfúze s rizikem fetální acidózy. Třesavku je možné omezit zahřátím roztoku určeného k epidurálnímu podání na tělesnou teplotu nebo přidáním opioidu k lokálnímu anestetiku. 3- Bolesti zad po epidurální analgezii Udává se, že 25 % žen v reprodukčním věku si v dnešní době stěžuje na bolesti zad ještě před otěhotněním. Okolo 50 % žen udává bolesti zad někdy během těhotenství. Prospektivní klinické studie nepotvrdily zvýšenou incidenci bolestí zad po podání epidurální analgezie. Menší bolesti zad v místě inzerce jehly (bodová bolest, "jakoby od hlavičky špendlíku") mívá okolo 35-45 % žen po epidurální analgezii a 10-30 % žen po subarachnoidální analgezii. 4- Dále můžeme počítat s bolestí hlavy až s úpornou bolestí hlavy. Z poškození (proražení) dury- tvrdá mozkomíšní plena, trvá 2 - 8 hod (vzácně i dva týdny), jediná efektivní léčba blood patch- injekce vlastní krve do epidurálního prostoru (občas nutno opakovat), vzácně má následky jako permanentní cefalea nebo vestibulo-kochelární problémy (mohou trvat až roky). 5- Epidurální analgezie a močový systém Při porodu s epidurální analgezií je retence moči častější, protože nastává útlum nutkání k mikci- močení. Příčinou je blokáda lumbálního parasympatiku, a tudíž i ovlivnění detruzoru močového měchýře. Má-li rodička hypotonický močový měchýř či v anamnéze jiný neurologický deficit a/nebo rodička před podáním epidurální analgezie nadměrně bolestivě reagovala, pak není retence moči vzácností. Pozornost je nutné věnovat rodičkám, kterým byl během porodu podán větší objem tekutin. Plný močový měchýř přináší vedle rizika jeho neurogenního poškození také porodnické komplikace, které mohou spadat do intrapartálního i postpartálního období. Plný močový měchýř může zpomalit nebo až zastavit porodní mechanismus v I. nebo ve II. době porodní, ve III. době porodní může způsobit poruchu retrakce dělohy s hypotonií. Někdy bývá obtížné diferencovat příčinu poškození močového aparátu, zda se jedná o následek epidurální analgezie nebo porodního traumatu s edémem či poškozením utery, pánevního nervového aparátu a pánevního dna. I po porodu bez analgezie hrozí retence moče, inkontinence nebo jiné obtíže s močením. Preventivní opatření spočívají v informování rodičky, aby svým pocitům na močení během porodu věnovala zvýšenou pozornost. Porodní asistentka musí ženu pečlivě sledovat. Často nestačí pouhý dotaz na nucení k močení. Je nutná aspekce a palpace suprapubické oblasti a již při pouhém podezření z retence moče je nutné provést sterilní vycévkování, provádí se často. 6- Fergussonův reflex Na délku II. doby porodní má přímý vliv rozvoj Fergussonova reflexu. Fergussonův reflex vzniká ve II. době porodní v důsledku distenze měkkých porodních cest, zejména pochvy, vedoucí částí plodu. Rozpínání této části porodních cest stimuluje aferentní složku neurohumorálního reflexu, což vede ke zvýšenému vyplavování oxytocinu z neurohypofýzy, a proto také roste v této porodní fázi síla děložních kontrakcí. Nesprávné vedení epidurální analgezie může Fergussonův reflex negativně ovlivnit. Špatné načasování nebo dávkování lokálního anestetika může dále způsobit ztrátu nutkavých pocitů ženy ve II. době porodní, kdy je třeba její volní spolupráce. Pak je nutné použití instrumentů. 7- Analgezie může způsobit prudký pokles tlaku = být připraven (preventivně infuze a efedrin při ruce). Přechodné změny srdečního rytmu plodu - Jsou důkazy, že epidurály mohou ohrozit přísun krve a kyslíku plodu, pravděpodobně skrz snížení krevního tlaku matky, což je častý vedlejší efekt epidurálu. Není vzácností v 10 minutách po zavedení farmaka zaznamenat signifikantní tíseň plodu (patrně danou poklesem endogenní produkce adrenalinu, která působí přechodnou děložní hypertonii). 8- Děložní hypertonus – patologický vzestup intrauterinního klidového tlaku (nad 18 Torr v 1. době porodní). Kontrakční amplituda je snížená, dilatace branky vázne. Příčiny: Nadměrné dávky oxytocinu, někdy po aplikaci epidurální analgezie, pokud se jejím vlivem porod zpomaluje. Jinými slovy s epidurálem se může porod zastavit, což rozhodně není žádoucí a s tím následuje kolotoč dalších zásahů a velmi často klešťový porod nebo dokonce císařský řez. DALŠÍ ASPEKTY EPIDURÁLNÍ ANALGEZIE HORMONY A OXYTOCIN 1- Epidurály mají značný dopad na hormony při porodu Článek „Hormony při porodu“ pojednával o jedinečné harmonii hormonů při porodu a rizicích při zásazích do této rovnováhy. Bohužel, epidurály zasahují do všech těchto hormonálních procesů. A- Epidurály snižují či brání zvýšení produkce našeho oxytocinu. Také otupují tak zvaný oxytocinový vrchol, který se vyskytuje těsně před porozením dítěte, protože tlaky na receptory v ženině pochvě (které aktivují tyto oxytocinové vrcholy) jsou ochromeny. Jak vysvětluje Dr. Sarah Buckleyová: Ženě rodící s epidurálem chybí závěrečné silné kontrakce a musí použít pouze svou vlastní sílu, aby tuto ztrátu vyrovnala, často ještě proti gravitační síle. To vysvětluje prodlouženou druhou dobu porodní a zvýšenou potřebu užití kleští či dokonce zakončení císařským řezem. B- Brzké podání může porod až zastavit aneb epidural a katecholaminy Ukázalo se také, že epidurály brání produkci katecholaminu (KA). KA může zpomalit nebo zastavit porod v časných fázích, ale také vytváří tzv. reflex vypuzení plodu v druhé době porodní. Tato inhibice produkce KA může velmi ztížit porod. Epidurály limitují uvolňování prostaglandinů F2 alfa, lipidové sloučeniny, která stimuluje děložní kontrakce a je považována za iniciátora porodu. Hladiny prostaglandinů F2 alfa (PGF2) mohou přirozeně stoupat při nerušeném porodu. Nicméně, studie hovoří o tom, že ženy s epidurálem měly pokles PGF2 alfa s následným prodloužením doby porodu z 4,7 na 7,8 hodin.

odpověď

Dobrý den, již samotné informace , které jsou uvedeny ve vašem dotazu jsou myslím vyčerpávající, vše je již v uvdených skriptech ivedeno, není více co k tomu dodat, většina uvedených vedlejších- nežádoucích  účinků je nevýznamná, mezi ty významnější, ale s velmi nízkou incidencí, patří bolest hlavy při průniku  mozkomíšní pleny spojená s únikem mozkom.moku,ale ta se dá vlmi dobře řešit,tzv.krevní zátkou,retencí moče se předchází cévkováním, pokud se žena dostatečně nevymočí sama.Pokud je EDA podána předčasně může na  přechodnou dobu utlumit kontrakce. S děložním hypertonem po podání EDA se nesetkáváme, spíše naopak u nadměrných kontrakcí dělohy je dovede utlumit a tím i předchází stresové reakci plodu. Pokud je podáná správna dávka analgetika, není oslabeno nutkání na tlačení a ni kontrakce v závěru porodu, také při správně indikovaném a podaném EDA se nezvyšuje počet operativních porodů, spíše naopak.

S pozdravem A.P.

Prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.

Přední český odborník, který odpoví na vaše dotazy týkající se těhotenství a porodu.

Počet odpovědí: 3212
Další dotazy
11. 5. 2022
otázka
Prosím nezveřejňovat, ale pane Pařízku, proč jste nenapsal, že ten zázvorovy čaj se nedoporučuje ke každodennímu pití, vždyť já jsem to jako prvorodička bez informací nemohla vědět, že je to nebezpečné a spoléhala jsem na rady zde. Pořád jsem tehdy...
odpověď
Chápu, že hledáte příčinu autizmu, ale ta se bohužel zatzím nenašla, pokud by tomu tak bylo, tak je to na Nobelovou cenu a ani zázvor, který jste v graviditě užívala nelze z tohoto stavu vinit. O Zázvoru na našich stránkách informace zde http://www....
11. 5. 2022
otázka
Dobry den, jsem v 10 TT a mám dělohu v postavení RVF. Od 8tt trpím silnými bolestmi v bederní a krizové oblasti páteře, pročež jsem navštívila i pohotovost, avšak s vysledkem pouhého doporučení klidu a nahrivani inkriminovanych oblasti. Chtěla bych...
odpověď
Dobrý den, ano bolesti opravdu můžou souviset s uložením dělohy, která se napřimuje až kolem 4.měsíce.AP
11. 5. 2022
otázka
Dobrý den, před 3 měsíci jsem prodělala svůj první porod, který se bohužel neobešel bez komplikací. Těhotenství probíhalo v pořádku a v 38+6 tt mi praskla voda. Po příjezdu do nemocnice jsem byla otevřená na 2 cm a o 3,5 hodiny později jsem byla...
odpověď
Dobrý den, nic z toho se nemusí opakovat. Opak byla placenta adherující nebo naopak až přirostlá, to jsou známky chorobně adherující placenty , to by bylpo možné poznat ultrazvukem předem, ale ani to se nemusít opakovat. AP
11. 5. 2022
otázka
Dobry den. Co znamena můj vysledek UZ. Mam se nečeho bat? Jsem už stresovana. Polyhydramnion až 105 mm ve sloupci, od pupku směrem k prave kyčli patrny pruh - dif. dg. amnialni pruh? Drobna dilatace ledv. panvičky 1 dx. 6 mm. Děkuji
odpověď
Dobrý den, nepíšete týden gravidity. Jsou to nálezy, které je potřeba sledovat, výskyt amniálního pruhu častý, při jeho výskytu se podrobně kontrolu plod hlavně prsty na končetinách a celé končetiny, při výskytu polyhydramna, je potřeba UZ kontrola...
11. 5. 2022
otázka
Dobry den pane profesore, chtěla bych se zeptat na nález při včerejší kontrole. Jsem ve 20tt a byla mi nalezena cysta na povrchu placenty o velikosti 35mm. Chtěla bych vědět, co tento nález pro těhotenství znamená? Je pouze pro sledování, nebo je...
odpověď
Dobrý den, cysta je nespesifický nález, bude se pravidelně kontrolovat ultrazvukem. Pokud máte potíže se zažíváním po Magnosolvu, zkuste minerální vodu magnezii v kombinaci s magne B 6, AP
10. 5. 2022
otázka
Dobrý den,pane profesore,obracím se na Vás s dotazem ohledně mé zdvojené dělohy. Je mi 24 let a jsemv 8 týdnu těhotenstv. Na ultrazvuku mi v nemocnici přišli na to,že mám zdvojenou dělohu. Moje gynekoložka mi to nikdy neřekla.. Dost mě to vyděsilo,...
odpověď
Dobrý den,zkušenosti jsou skutečně 50 na 50. Část žen porodí hezky spontánně,část nakonec z důvodu poruchy děl.činnosti cís.řezem či samy chtějí takto rodit primárně nebo je plod uložen např. koncem pánevním - u vad dělohy docela často. J Pokud mohu...
10. 5. 2022
otázka
Dobrý dne pane doktore Pařízku, chtěla jsem se vás zeptat, dnes jsem byla na prvotrimestrálním screeningu, čekám dvojčata monochoriales biamniales, vše je v naprostém pořádku, akorát mám nález v Doppler vyšetření. Posílám přímo citaci že zprávy :...
odpověď
Dobrý den, anopyrin je plně indikovaný v případech , kdy je vyšší riziko vysok=ho krevního tlaku nebo preeklampsie, takže je to zcela v pořádku, AP
10. 5. 2022
otázka
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda je krátkodobá hypoglykémie matky nebezpečná pro plod. Z hladu jsem se dostala do hypoglykemického stavu (neklid, malátnost...), bohužel jsem neměla po ruce nic k jídlu a trvalo asi 45 minut než se mi podařilo...
odpověď
dobrý den, u zdravé ženy nikdy nejsou závažné hypoglykemie ty jsou jenom u diabetiků, AP
10. 5. 2022
otázka
Dobrý den, chtěla bych se zeptat na návrat menstruace po ukončení kojení. 4.3 jsem dostala poprvé ms, jelikož kojení bylo jen cca 2 denně, poté jsem kojit přestala úplně. Dnes je to nějaký 40.den cyklu a další menstruace v nedohlednu. Gynekologické...
odpověď
Dobrý den, je běžné, že ze začátku nemusí být ovulační cykly a menstruace je nepravidelná, konzultujte  s oš.gynekologem, AP
10. 5. 2022
otázka
Dobrý den, jsem těhotná, čekám dvojčátka. Je možná u vás redukce.? Potřebuji ji s finančního hlediska. Můj gynekolog mi v tomhle nijak neporadil. Děkuji za odpověď. Hezký den.
odpověď
Dobrý den do 12 g.t lze po dřívější konzultaci kontakt 224967273 s doporučením a zprávou od OG, AP