Alergie u dětí

__ADV__Světová zdravotnická organizace uvádí počet alergických onemocnění v dětské i dospělé populaci mezi 15 - 20 %. V české populaci je to 20 – 30 % nemocných . Počet alergiků při tom neustále stoupá. V absolutních číslech  to znamená, že je asi 250 000 astmatiků, více než 700 000 osob trpících některou z forem alergie, včetně rýmy a více než 400 000 nemocných s kožními projevy alergie.

Uvedená vysoká čísla představují významný zdravotnický, ekonomický a společenský problém nejen u nás, ale i v zahraničí. Ačkoliv se na řešení tohoto problému podílí řada odborníků, národních, evropských i světových společností a alergologie udělala obdivuhodný pokrok právě od osmdesátých let minulého století, populaci,  rodičům dítěte ani dítěti samotnému se nedostávají vždy aktuální informace. Přitom znalost příznaků a vývoje nemoci, způsob a metody, jak mít chorobu pod kontrolou jsou u  alergického onemocnění právě tak důležité, jako přesně stanovená diagnóza a správně vedená léčba.

Dítě a jeho rodina musí znát své alergické onemocnění, porozumět mu, poznat příznaky a způsob léčby tak, aby dítě s alergií mohlo žít jako ostatní děti. Znalost dává také možnost užší spolupráce rodiny a dítěte s ošetřujícím lékařem.

Aby problematiku alergií co nejlépe zpřístupnili,  nabídli zájemcům dva renomovaní autoři odpovědi na nejčastější otázky pokládané rodiči. Prvním je alergolog Dr. Étienne Bidat,  vedoucí lékař jednotky dětské alergologie a pneumologie v nemocnici v Boulogne sur Seine, autor odborných statí ve vědeckých časopisech a autor četných přednášek na národních a mezinárodních kongresech a spoluautorkou  Christelle Loigerot, předsedkyně Francouzské asociace pro prevenci alergií, asociace alergiků a rodičů alergických dětí.

V českém překladu dětské alergoložky MUDr. Edity Paulasové byly doplněny některé informace týkající se českého prostředí (užitečné internetové adresy,prodejny pro alergiky a další).
Čtenář nalezne v jedenácti kapitolách stovku odpovědí na daná témata Seznámí se s  příznaky alergie (kdy je nutno na alergii myslet, co je to anafylaktický šok), také se dozví proč je vyšší výskyt alergií, seznámí se s  typy alergií (roztoči, alergie na pyly, na zvířata, na plísně a další). Zvláštní kapitolou je potravinová alergie, kde autoři pečlivě v odpovědích vysvětlují nejčastější  projevy a upozorňují na všechny potraviny, které mohou dítě alergizovat. Nezapomínají ani na lékovou alergii (antibiotika, acylpyrin, anestetika apod.). Důležitá je kapitola o spolehlivosti diagnózy a významu a hodnocení alergologického vyšetření, včetně výtěžnosti kožních testů a krevních odběrů. Velkou pozornost věnují autoři léčbě a prevenci onemocnění, především tak, aby onemocnění mělo dítě i jeho rodiče tzv.“pod kontrolou“.

To znamená odstranění alergenů, úpravu životního prostředí v okolí dítěte, význam tzv.“úlevových léků“ i každodenní terapie. Ta je důležitá u ekzémů, alergické rýmy i dalších forem alergií, zvláště pak u astmatu, kdy v rámci správné terapie musí být přidáván v těžkých stavech, ale i preventivně lék ze skupiny kortikoidů. Prevenci alergií spatřují autoři již ve správné výživě matky v těhotenství a v kojení dítěte po dobu nejméně šesti měsíců po narození. 

Autoři se  snaží důkladně a  srozumitelně objasnit všechny otázky, které mohou trápit rodiče i jejich děti. Ačkoliv v žádném případě publikace nenahrazuje odborníka v ordinaci, pomáhá tak určitě dobrému kontaktu lékaře s pacientem a jeho rodinou. Pomáhá také široké populaci v orientaci tak složitým problémem, jako je alergie. Vhodným doplňkem jsou vysvětlivky a slovníček používaných slov.
Publikace Alergie u dětí je určena rodičům, prarodičům, vychovatelům a  učitelům. Svým způsobem podání však může oslovit i širokou veřejnost zajímající se o aktuality v medicíně.

 

zdroj:  Medicina.cz, Portal
Alergie u dětí Jak jim předcházet a jak je potlačovat. Z francouzského originálu přeložila MUDr. Edita Paulasová