ARCHIV BUNĚK 117.

__ADV__Kde se nacházejí kmenové buňky v těle?Třemi dobře známými a využívanými zdroji kmenových buněk jsou kostní dřeň, kmenové buňky periferní krve a kmenové buňky z pupečníkové krve.

Získávání buněk kostní dřeně: odpovídající množství kostní dřeně lze odebrat při narkóze nebo častěji při míšní anestezii ze zadních trnů kyčelní kosti, případně z hrudní kosti. Buňky kostní dřeně ošetřené tak, aby se zabránilo jejich srážení, dostane pacient (recipient) po náležité přípravě. 

Kmenové buňky periferní krve se získávají z krevního oběhu. Donor je podroben přípravné terapii vysokou dávkou tzv. faktoru nárůstu granulocytů, která umožní, aby se z jeho kostní dřeně dostaly do krve kmenové a progenitorové buňky vhodné k transplantaci. Kostní dřeň obsahuje dospělé, především krvetvorné kmenové buňky, odlišné od kmenových buněk embryonálních. Z krvetvorných kmenových buněk vznikají červené krvinky, bílé krvinky, které hrají roli při zdolávání infekcí, a také krevní destičky potřebné pro srážlivost krve. Specifikem transplantace kmenových buněk z pupečníkové krve je to, že tyto kmenové buňky se do svého použití uchovávají zmražené. V případě použití pro jiného příjemce lze ve speciálních případech použít pupečníkovou krev pacientova HLA-identického sourozence.

Bezbolestný odběr krve

Po narození dítěte lze z placenty přes pupeční šňůru snadno a rychle, během několika minut  shromáždit krev. Proces odběru krve lze provést prakticky zcela bezbolestně jak pro novorozence, tak pro matku. Kmenové buňky obsažené v pupečníkové krvi jsou z imunologického hlediska stoprocentně vyhovující pro vlastní organismus a v určitých případech mohou být použitelné pro sourozence i jiné rodinné příslušníky. V děloze proudí krev plodu přes pupeční šňůru a placentu, kde přijímá kyslík a živiny, a přepravuje je z matky do dítěte.

Při narození dítěte se tato vazba přestřihnutím pupeční šňůry ukončí, propojení krevního oběhu dítěte s matkou a s placentou se přeruší. Placenta a pupeční šňůra, z nichž se krev odebírá, na konci porodu vycházejí z matčiny dělohy. Nedojde-li k odběru pupečníkové krve, je tato užitečná krev, která může dokonce zachránit život, zlikvidována spolu s placentou jako organický biologický odpad. 


Více informací naleznete na www.cryo-save.cz.