ARCHIV BUNĚK 12. - Transplantace kmenových buněk z pupečníkové krve mohou zachránit život

CCSTransplantace kmenových buněk z pupečníkové krve mohou zachránit život - 1. část rozhovoru

S doktorem Zbignievem Rogerem Mrowcem, ředitelem Laboratoře kmenových buněk v Community Blood Services v New Jersey * (USA) hovoří Marta Koton-Czarnecká.

Pupečníková krev, stejně jako kostní dřeň a periferní krev, je zásobárnou krvetvorných kmenových buněk. Jak je můžeme využít?

V současné době se kmenové buňky využívají především v transplantologii po léčbě, při které byla  použita chemoterapie nebo radioterapie. Jejich úkolem je ničit nádorové buňky. Ničeny jsou bohužel také zdravé kmenové buňky v kostní dřeni. Ve snaze regenerovat pacientův krvetvorný a imunitní systém se využívá transplantace kmenových buněk. V současné době   se tyto transplantace využívají při léčbě několika desítek nemocí krvetvorného systému   a autoimunitních onemocnění. Vědecké zprávy napovídají, že kmenové buňky bude možno využívat rovněž při léčbě Alzeheimerovy a Parkisonovy nemoci, při léčbě jiných poruch nervového systému, cukrovky, svalové dystrofie, onemocnění srdce, slinivky břišní          nebo jater.

Proč je pupečníková krev lepším zdrojem kmenových buněk než periferní krev dospělého jedince?

Jedním z důvodů, proč se upřednostňuje pupečníková krev je fakt, že v periferní krvi  se nachází malý počet kmenových buněk. Abychom získali potřebný počet kmenových buněk z periferní krve, je třeba použít tzv. stimulaci růstovými činiteli, která spočívá v mobilizaci     a vynucení uvolňování kmenových buněk z kostní dřeně do krve. Kromě nepříjemných vedlejších efektů stimulace, jako je například zvracení, bolest kostí a špatná nálada, musí dárce (shodující se s příjemcem v HLA znacích, a takového je těžké najít) protrpět několikahodinovou leukaferézu. V jejím průběhu se do separátoru buněk odebírá od 12 do 18 litrů periferní krve, izolují se kmenové buňky a takto „předělaná“ krev se vrací zpět dárci. Pokud je třeba, leukaferéza se provádí několikrát. Obvykle stačí dva zákroky, ale v průběhu mé dosavadní praxe se stalo, že k získání potřebného počtu kmenových buněk se dárce musel tomuto zákroku podrobit 12krát. Pupečníková krev je asi 10krát bohatší na kmenové buňky (CD 34+) než krev periferní.

Liší se nějakým způsobem kmenové buňky získané z pupečníkové krve od jiných druhů somatických kmenových buněk?

Ano, a ty rozdíly jsou dalšími výhodami pupečníkové krve. Kmenové buňky získané z pupečníkové krve jsou primitivnější, méně orientované a také „imunologicky naivní“.   To znamená, že nepovažují buňky příjemce za cizí tělesa a tolerují je. Najít pro příjemce vhodného dárce pro transplantaci pupečníkové krve je mnohem jednodušší než při transplantaci kostní dřeně, při které je nutná shoda nejméně 5 ze 6 antigenů HLA znaků. Transplantace pupečníkové krve jsou úspěšné a projevy reakce štěpu proti hostiteli jsou mírnější, a to dokonce i v případě neshody 3 ze 6 antigenů. Skladování pupečníkové krve s sebou přináší více možností transplantací mezi rodinnými příslušníky. Pravděpodobnost tkáňové shody kmenových buněk získaných z pupečníkové krve, která je vyžadována při transplantacích, je u sourozenců 50 %, kdežto u buněk získaných z kostní dřeně je tato shoda pouze 25 %. Kromě toho kmenové buňky izolované z pupeční krve mají větší proliferační dynamiku ve srovnání s kmenovými buňkami získanými od dospělého jedince. Jelikož buňky z pupečníkové krve nebyly vystaveny vlivům prostředí, kterým je vystaven každý organizmus během svého života, tyto buňky neobsahují nádorové buňky, které mohou vzniknout vlivem škodlivého působení vnějších činitelů.  

Mají kmenové buňky získané z pupečníkové krve vůbec nějaké nedostatky?

Jelikož objem pupečníkové krve je značně malý, tj. 80 – 90 ml, největším nedostatkem  je omezený počet kmenových buněk. Pro srovnání, kostní dřeně můžeme odebrat až 1,5 litru. V důsledku malého počtu kmenových buněk jsou v současné době transplantace pupečníkové krve prováděny pouze u dětí. Aby měl tento zákrok šanci na úspěch a riziko smrti nehrozilo příliš dlouhou dobu, musí být splněno kritérium počtu jaderných buněk, podle kterého musí těchto buněk být 2krát 10^7 na 1 kilogram hmotnosti pacienta. V opačném případě by potransplantační období, v průběhu kterého je pacient zcela bez obranyschopnosti, trvalo nebezpečně dlouho.

* Community Blood Services v New Jersey je centrem jak soukromým, zabývajícím se skladováním pupečníkové krve, tak centrem veřejným. Všechny preparáty jsou zapsány  v registru Bone Marrow Donar Worldwide a jsou zpřístupněny  nemocným na celém světě.

 

zdroj: ARCHIV BUNĚK