ARCHIV BUNĚK 122.

__ADV__Potřebné kroky při uchování kmenových buněk z pupečníkové krve

Úkoly rodičů chtějí-li uchovat pupečníkovou krev svého dítěte

Odběr pupečníkové krve je jednoduchý, bez rizika a není nebezpečný z pohledu novorozence ani matky. Odběr lze provést rutinně v průběhu několika minut. Níže vás obeznámíme s kroky odběru a uchování pupečníkové krve. 

 1. Získání informací

  Téměř nejdůležitější je první krok, který vám dopomůže k rozhodnutí. Důkladně se informujte o možnosti uchování kmenových buněk z pupečníkové krve na internetu a telefonicky. Službu si můžete zajistit kdykoliv do započetí porodu.
 2. Podpis smlouvy

  Detaily související se službou a vzor smlouvy pojednávající o otázkách odpovědnosti si můžete stáhnout přímo z internetových stránek Cryo-Save CZ nebo objednat telefonicky. Po důkladném prostudování podkladů, jako i ověření garancí a zodpovědění všech vašich otázek můžete uzavřít smlouvu. Zájemci o službu uzavírají smlouvu obvykle při osobním setkání. V  případě, když zájemci nepožadují osobní setkání s cílem získání detailních informací, mohou objednat službu i z pohodlí domova přes internet.
 3. Diskuse s porodníkem/porodní asistentkou 

  Vyhledejte svého porodníka nebo porodní asistentku a bezpodmínečně s ním/ní prodiskutujte mimo jiné také to, že si přejete, aby vám odebrali pupečníkovou krev při porodu za účelem uchování kmenových buněk.
 4. Souprava pro odběr pupečníkové krve 

  Při uzavření smlouvy dostanete soupravu potřebnou pro odebrání vzorku pupečníkové krve. Jakmile ji obdržíte, hned ji přidejte k připravené tašce do porodnice. Souprava k odebrání vzorku obsahuje vše potřebné, aby váš porodník mohl odebrat pupečníkovou krev. Nejdůležitější součástí soupravy je sterilní krevní vak a dva skladovací roztoky zajišťující optimální konstantní teplotu vzorku nezávisle na vnější teplotě. Krevní vak již obsahuje odpovídající množství látky zabraňující srážení krve a rovněž speciální látky zabezpečující požadovanou kvalitu kmenových buněk. Souprava také obsahuje přesný popis postupu odběru pro odběr provádějícího lékaře.
 5. Při porodu

  Ještě jednou je důležité zopakovat, abyste při odchodu do porodnice vzali ssebou soupravu k odebrání krve a po příjmu neprodleně připomněli lékaři/porodní asistence svůj úmysl a následně odevzdali odběrovou soupravu.
 6. Příprava odběru na sále

  S odborníky na porodním sále si ještě jednou ujasněte, jsou-li splněny všechny předpoklady pro odběr pupečníkové krve. Oni budou koneckonců ti, kteří uskuteční odběr. Je představitelné, že přes všechny plány budete nakonec rodit u jiného doktora, nebo z důvodu jakékoliv porodní komplikace bude přeci jen výlučně na rozhodnutí lékaře, jestli je odběr vůbec možný. Odběr se vždy realizuje s ohledem na zájmy novorozence a maminky a jenom u porodů bez komplikací je odběr umožněn. Při spontánním porodu, také u porodu císařským řezem i v případě porodu dvojčat je možné odebrat pupečníkovou krev.
 7. Po porodu

  Po příchodu vašeho miminka na svět a po ustřižení pupečníku může dojít k odběru a to z té části pupečníku, která je spojena s placentou. Dle doporučení je tento okamžik nejvhodnějším pro odběr pupečníkové krve. Jinak se odběr může udělat i po porodu placenty, ale v takovém případě vždy rozhoduje porodník a to s ohledem na průběh porodu. Pro vaše dítě se u obou případů jedná o zcela nebolestný zákrok, a rovněž to neovlivňuje možnost umístnění děťátka do náruče matky, nebo přiložení k prsu či na bříško. Po odběru je třeba ihned informovat společnost Cryo-Save CZ, která zajistí převoz vzorku.
 8. Převoz

  Cryo-Save CZ se v nejkratší možné době postará o převoz krevního vzorku z porodnice do centrální laboratoře. Rychlost a zabezpečení přesně stanovených podmínek převozu, například zaručení předepsané teploty, jsou nevyhnutelné pro zachování životaschopnosti kmenových buněk. Vzorek se právě proto převáží ve speciálně, pro tyto účely vyvinuté soupravě, která průběžně zajišťuje ideální teplotu pro pupečníkovou krev.
 9. Zpracování

  Pupečníková krev se po doručení do Cryo-Save CZ zpracuje ve sterilním prostředí nejpozději do 48 hodin po porodu. V laboratoři se okamžitě chopí odborného zpracování krevního vzorku; z pupečníkové krve se získají kmenové buňky k uskladnění, v buněčné kultuře vzácné z pohledu transplantace je již teď optimálně zaručena široká možnost využití uchovaných kmenových buněk. Takto získané množství kmenových buněk se připraví k zamražení.
 10. Zmražení na 20 let 

  Zpracované a při -196 stupních Celsia uskladněné kmenové buňky si dle dnešních znalostí zachovají životaschopnost a zůstanou vhodné pro transplantaci po desetiletí a prakticky po neomezenou dobu.
 11. Osvědčení o skladování 

  Po uskladnění vzorku vám bude vystaveno osvědčení potvrzující uskladnění kmenových buněk. Zpravidla se tak stane  8-10 týdnů po porodu. Osvědčení obsahuje kódy a údaje, na základě kterých lze disponovat s uchovaným vzorkem kmenových buněk.
 12. Použití kmenových buněk

  V případě potřeby kmenových buněk, Cryo-Save CZ zabezpečí  převoz vzorku kmenových buněk na místo transplantace.


zdroj: ARCHIV BUNĚK