ARCHIV BUNĚK 56. - Darovat, nebo nechat uschovat?

__ADV__Darovat, nebo nechat uschovat?

Většina nastávajících rodičů už slyšela o pupečníkové krvi a jejích přednostech. Ne všichni však vědí, že si mohou vybrat mezi darováním do Banky pupečníkové krve a archivováním v soukromém zařízení.

Nezištná pomoc

Od roku 1996 funguje v České republice Banka pupečníkové krve. Ta shromažďuje pupečníkovou krev od zdravých dárců. Od roku 2003, kdy překročila požadovanou hranici tisíce odebraných štěpů, se připojila k celosvětové databázi. Matku, která se rozhodne prostřednictvím krve svého dítěte pomoci komukoli na světě, nestojí její rozhodnutí nic kromě tří odběrů krve. Petr Sedláček, vedoucí lékař transplantační jednotky kliniky dětské hematologie a onkologie dodává: "Kmenové buňky nepříbuzenského dárce dokážou ochránit krev před návratem leukemie a ničí zbytkové nádorové buňky v organismu."

Pojistka pro budoucnost

Několik let působí na území České republiky i společnosti, které zprostředkovávají uchování kmenových buněk pro vlastní potřebu. Jaké jsou podle komerčních bank důvody k úschově této tkáně? Hlavním důvodem je možné využití v budoucnosti, kdy podle zatím nepotvrzených hypotéz bude medicína schopna léčit kmenovými buňkami i takové choroby jako například cukrovku nebo infarkt.

Léčba leukemie?

Druhým důvodem je použití vlastního štěpu pro léčbu leukemie. Jenže vlastní - autologní - pupečníková krev se dá použít jen v několika málo případech, nejvíce po léčbě jiných než krevních nádorů. Při ní totiž velmi vysoké dávky cytostatik zlikvidují vedle zhoubných buněk i pacientovu krvetvornou tkáň. Kmenové buňky z dodané pupečníkové krve pak v těle nemocného začnou znovu vyrábět krevní buňky. Druhým polem působnosti může být i léčba leukemie. "Od léčby leukemie vlastní pupečníkovou krví se však pomalu upouští. V současné době autologní transplantace u leukemie neprovádíme," dodává Sedláček. "My v žádném případě nemáme ambice konkurovat Bance pupečníkové krve. Pokud se ale někdo svobodně rozhodne uchovat kmenové buňky pro své dítě, má na to právo." říká Monika Veberová, ředitelka Archivu buněk, který se zabývá zprostředkováním odběru a převozu vzorků pupečníkové krve do banky v Bruselu. Při uschování krve je třeba počítat s výdaji 30 až 40 tisíc na dvacet let.

Dospělí musí ještě počkat

Jak je využití kmenových buněk pro léčbu popálenin nebo roztroušené sklerózy vzdálené, si nikdo netroufá předpovědět. Jedním z předpokladů pro použití kmenových buněk je jejich úspěšné množení. Petr Kobylka zÚstavu hematologie a krevní transfuze Všeobecné fakultní nemocnice říká: "Jsou popsány metody, jakým směrem by bylo možno ve výzkumu postupovat. Jenže v tuto chvíli v České republice, ale ani nikde na světě se neprovádí množení buněk pupečníkové krve tak, aby to bylo použitelné pro transplantaci u dospělého."

***

Banka pupečníkové krve je třetím rokem součástí evropského registru

 

zdroj: MF Dnes, ARCHIV BUNĚK

 

Témata: