ARCHIV BUNĚK 70. - HODNOTA UCHOVÁVÁNÍ KMENOVÝCH BUNĚK Z PUPEČNÍKOVÉ KRVE 1.

HODNOTA UCHOVÁVÁNÍ KMENOVÝCH BUNĚK Z PUPEČNÍKOVÉ KRVE

Adrienn Licskó, Sejtbank Kft.Jedním ze samostatných vědeckých oblastí medicíny s nejnadějnější perspektivou je biologie kmenových buněk. Směrem výzkumu klinické praxe vzbuzující veliké naděje je možné terapeutické využití kmenových buněk. Zpočátku byly pro účely transplantace kmenové buňky získávány z kostní dřeně, ale objevení toho, že pupečníková krev je bohatým zdrojem kmenových buněk vynikající kvality, využití kmenových buněk z pupečníkové krve mohou být alternativou transplantace kostní dřeně.

 Úvod

Kmenové buňky z pupečníkové krve jsou takové multipotentní tkáňové kmenové buňky, které za vhodných podmínek ještě zachovají svou schopnost „přeměny na cokoliv”, dále mají schopnost i sebeobnovy a specializace. Kmenové buňky lze získat z pupečníkové krve snadno a bez rizik, lze je uchovávat životaschopnými a později je lze kdykoliv použít pro nahrazení buněk poškozených některými nemocemi. Jedním z možností využití této vlastnosti kmenových buněk je uchovávání kmenových buněk z pupečníkové krve - v bankách pupečníkové krve - pro jejich další použití.Kmenová buňka

Odborníci vědecký průlom očekávají od využití tzv. kmenových buněk embryonálního původu a tkáňových (dospělých) buněk v léčbě dnes ještě speciálně neléčitelných nemocí. Ale embryonální kmenové buňky lze získat pouze cestou zničení několikadenních embryonálních zárodků (vytvořených metodou embryí ze zkumavek). Proto získávání i terapeutické použití tohoto typu kmenových buněk je povážlivé. Naproti tomu získávání tkáňových kmenových buněk a možnost jejich využití je eticky přijatelným a i právně povoleným postupem po celém světě.Odborníci tkáňové kmenové buňky již několik desetiletí používají pro léčbu některých nemocí. Protože rolí kmenových buněk v našem organizmu je nahrazení našich buněk poškozených nemocemi a tím regenerace našich poškozených tkání. Potenciál diferenciace tkáňových kmenových buněk je stejný, závisí od tkáňového prostředí, na buňky jaké tkáně se přemění. Tak z kmenových buněk evolučně mohou vznikat také buňky pocházející z jiného zárodečného listu a buňky poškozené některými nemocemi lze nahradit transplantací kmenových buněk. Transplantace kmenových buněk jsou používány především v léčbě pacientů trpících leukémií, dále pro terapii poškozené kostní dřeně v důsledku ozařování a chemoterapie používané během maligních nádorových onemocnění, resp. nedostatečnosti činnosti kostní dřeně genetického původu, při poruchách tvorby hemoglobinu a krve a dalších poruch imunodeficience a látkové výměny. [1] V budoucnosti nemoci, které dnes nelze léčit nebo jejichž léčba má omezenou účinnost, jsou Alzheimerova choroba a Parkinsonova nemoc, cukrovka, nemoci srdce a oběhového systému, některé svalové dystrofie, atd. odborníci pokrok očekávají od terapie pomocí kmenových buněk. V lékařské praxi dobře známým a používaným zdrojem tkáňových kmenových buněk jsou především kostní dřeň, resp. po předchozí úpravě periferní krev, resp. pupečníkový krev [2, 3, 4].Pupečníková krev - jedna alternativní metoda

V důsledku úspěšných transplantací kmenových buněk z pupečníkové krve mezi osobami příbuznými i nepříbuznými vznikla potřeba vytvoření bank pupečníkové krve, jejichž úkolem je uchování kmenových buněk získaných z pupečníkové krve. Je známo mnoho možných výhod uchovávání a pozdější transplantace kmenových buněk z pupečníkové krve:

  • Pupečníková krev je relativně bohatým zdrojem mladých a kvalitních kmenových buněk s vynikající schopností sebezachování.
  • Lze získávat snadno a bezbolestně.
  • Kmenové buňky z pupečníkové krve lze v hluboce mraženém stavu skladovat dlouhodobě. (Krev zbývající v placentě a pupečníkové šňůře po porodu by byla jako medicínský odpad likvidován, pokud se nerozhodneme o uchování kmenových buněk, které lze z nich získat.)
  • Jsou rychle dostupné.
  • Transplantace kmenových buněk z pupečníkové krve více toleruje disparitu HLA (Human Leukocyta Antigen), jako transplantace kostní dřeně.
  • Menší je riziko a závažnost nemoci Graft Versus Host v porovnání s transplantací kostní dřeně.

     

 

zdroj: ARCHIV BUNĚK