Česká společnost podpory zdraví zahájila projekt prevence pneumokokových infekcí PIN

__ADV__Ustavením expertního panelu byl v Praze zahájen projekt PIN, neboli „Projekt prevence pneumokokových infekcí“. Jeho cílem podle ředitelky České společnosti podpory zdraví PhDr. Marcely Svěrákové bude

  • zvyšování informovanosti o onemocněních působených pneumokokovými infekcemi, především meningitid
  • podpora prevence pneumokokových infekcí, především časným očkováním v dětském věku.

Projekt PIN se zaměří jak na širokou, především rodičovskou veřejnost, tak na lékaře, kteří ne vždy doceňují závažnost rizik spojených s pneumokokovými infekcemi. Základními prostředky bude pravidelné informování médií formou tiskových konferencí a vydáváním zpravodaje pro novináře, distribucí tištěných materiálů pro rodiče a pořádáním seminářů pro zdravotníky.

Podle Světové zdravotnické organizace jsou tzv. pneumokokové infekce „velkými zabijáky“, majícími ve světě za následek úmrtí téměř dvou milionů lidí ročně. Z tohoto počtu tvoří děti celou jednu polovinu případů. Původce infekce, Streptococcus pneumoniae (pneumokok) vyvolává u dětí zápal plic (pneumonii), život ohrožující meningitidu a rovněž záněty středního ucha (otitidy) a záněty vedlejších dutin (sinusitidy). I přes tato rizika známá odborníkům, můžeme pneumokokové infekce považovat za „podceňované nebezpečí.“ Spolehlivou obranou před pneumokokovými infekcemi je očkování. U zvláště ohrožené skupiny dětí do pěti let věku existuje tzv. konjugovaná vakcína, která chrání před sedmi sérotypy pneumokoka, a je u nás dostupná.

Členy expertního panelu, který bude odborně garantovat aktivity realizované v rámci programu PIN budou:Doc. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D., děkan Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, Hradec Králové

Prof. MUDr. Jan Janda, CSc., vědecký sekretář České pediatrické společnosti ČLS JEP, Dětská klinika, FN Motol, Praha

Doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc., Infekční klinika FN Bulovka, Praha

MUDr. Hana Cabrnochová, předsedkyně Odborné společnosti praktických dětských lékařů, Praha

MUDr. Pavla Křížová, CSc., Centrum epidemiologie a mikrobiologie, SZÚ Praha

MUDr. Vladimíra Boleslavská, ORL klinika, FN Motol, PrahaKontakt:

PhDr. Marcela Svěráková, Česká společnost podpory zdraví

[email protected]

224 962 959

Témata: