Epidurální analgezie

 

Místní anestetikum, jeho velmi malé množství, se samotně nebo s přidaným opioidem, podává do epidurálního prostoru. Epidurální prostor je oblast, která leží vně obalů míchy, když vnější obal se nazývá dura mater.
Dura mater je v překladu tvrdá plena, je to obal, který chrání míchu a mozek a předpona epi – nebo peri - znamenají "u" nebo "okolo" dura mater. Takže epidurální znamená česky okolo tvrdé pleny.

Aby epidurální analgezie nenarušovala fyziologii porodu, zejména pohyb ženy, alternativní polohy apod., je třeba podat správnou dávku vhodného lokálního anestetika a ve správný čas a na správné místo, které je hluboké asi

4 mm, ale u každé maminky v různé vzdálenosti od kůže zad. Z hlediska bezpečnosti by se dnes měl podávat pouze moderní preparát – Chirokain 0,125 % a nebo Naropin 0,2 %. Nepatrná dávka opioidu, který se jmenuje Sufentanil, se přidává proto, aby bylo možné snížit dávku místního anestetika na minimum, což je velmi důležité. Tím se podařilo odstranit dřívější nedostatky epidurální analgezie u porodu, což byl častější pokles krevního tlaku rodičky, nemožnost pohybu během porodu a v některých případech častější porodnické operace. Kromě toho opioid dále způsobuje, že analgezie je kvalitnější než v případě samotného lokálního anestetika.

Epidurální analgezie patří k nejčastěji podávaným metodám porodnické analgezie a je u rodiček velmi oblíbená.

Kdy se podává:

když chceme dosáhnout vysoce účinné analgezie u porodu. Účinek je tak vysoký, že ženy v naší zemi porodu s epidurální analgezií začaly říkat „bezbolestný porod“. Avšak ani porod s epidurální analgezií zcela bezbolestný není. I když je v možnostech moderní anestesiologie, aby tomu tak bylo. Ale dnes se úmyslně nechává „zbytek bolesti“, zejména na hrázi maminky. Tím, že rodička cítí tlaky a mírnější bolest ve II. době porodní, dobře spolupracuje, zejména správně tlačí. Toto je opatření, které vedlo ke snížení klešťových porodů u epidurální analgezie na počet, který je obvyklý u porodů bez jakékoliv analgezie. Epidurální a subarachnoidální analgezie (viz dále) jsou v současné době nejúčinnější metody užívané v porodnictví. Jako jediné dvě metody přinášejí zejména u rizikových nebo dokonce patologických porodů výhody pro maminku i její dítě. Takže se epidurální analgezie doporučuje podat v případech

když má maminka zdravotní nebo porodnické problémy, jako

kardiovaskulární chorobu, plicní chorobu, chorobu jater, diabetes mellitus, oční choroby, epilepsii, preeklampsii, nebo v případech, kdy jí hrozí fyzická a duševní vyčerpanost

nebo

když se dítě rodí předčasně, u samovolného porodu dvojčat, v případech selhávání placenty, pokud dítě trpí poruchou výživy, nebo se rodí koncem pánevním napřed a nebo po termínu porodu

dále se má podávat, když je porod uměle vyvolaný, když trvá dlouho, když předpokládáme, že porod skončí operačně, protože se přidáním vyšší dávky může plynule přejít k místní anestezii a pak bez uspání maminky můžeme provést císařský řez nebo třeba vybavení placenty rukou. Epidurální analgezie by se dnes povinně měla podat při porodu mrtvého plodu a při přerušení těhotenství ve II. a III. trimestru těhotenství.

Kdy se nesmí podat
- alergie na místní anestetikum
- když je infekce v místě vpichu
- když rodička nesouhlasí
- při některých neurologických chorobách
- při poruchách krevní srážlivosti maminky
- když dítě trpí akutním nedostatkem kyslíku
- když se začíná předčasně odlučovat placenta
- při krvácení maminky z neznámého důvodu
- při rychlém, překotném porodu

Za jakých podmínek se může podat:
- rodička by měla být o metodě řádně informovaná
- porodní branka 3-4 cm u prvorodičky
- porodní branka 2-3 cm u druhorodičky a vícerodičky
- vedoucí část plodu by měla být vstouplá v pánevním vchodu
- nejdříve 30 minut před nebo 30 minut po protržení vaku blan
- rodička by neměla v I. ani ve II. době porodní ležet v poloze na zádech, naopak jsou dnes u epidurální analgezie vítány všechny alternativní polohy, s jedinou vyjímkou, a tím je porod ve vodě, zde je riziko vstupu infekce podél katétru do těla maminky
- když je dostupný lékař - anesteziolog

Jak se epidurální analgezie podává
- rodička leží na levém boku, udělá „kočičí hřbet“
- provede se dezinfekce a zarouškování bederní oblasti zad
- místně se znecitliví kůže a podkoží
- pak se podává lokální anestetikum s opioidem do epidurálního prostoru
- zavede se epidurální katétr, což je velmi tenká hadička, kterou maminka na zádech vůbec necítí
- katétr se připevní na rameno rodičky
Zavedení epidurální analgezie trvá asi 5-10 minut a celý výkon popisuje většina jako více méně nebolestivý.

 

Výhody:
- téměř ideální metoda splňující podmínky porodnické analgezie
- podává se místně, a proto se do krve maminky a dítěte dostane tak nepatrné množství léků, že se jedná o metodu zcela bezpečnou
- analgeticky nejúčinnější metoda porodnické analgezie
- analgezovaná oblasti odpovídá přesně potřebám u porodu
- příznivý vliv na porodní proces a psychiku rodičky - neovlivňuje životní funkce novorozence
- neovlivňuje volný pohyb ženy během porodu, umožňuje i alternativní polohy rodičky u porodu
- epidurální analgezie účinkuje libovolně dlouhou dobou, protože se místní anestetikum může přidávat epidurálním katétrem
- při katétrizaci epidurálního prostoru umožní časově postihnout I., II. i III. dobu porodní
- neprodlužuje ani nezkracuje porod
- dnes již nezvyšuje počet porodnických operací (porodnické kleště, císařský řez)
- v případě potřeby je možné analgezii rozšířit na epidurální anestezii, ve které je možné provést kteroukoliv porodnickou operaci

- příznivě ovlivňuje prokrvení dělohy a placenty, a tím zlepšuje zásobení dítěte kyslíkem a dalšími potřebnými látkami
- v důsledku zvýšeného prokrvení pánve částečně uvolňuje svalstvo porodních cest

Nevýhody:

- organizačně náročná, v porodnici musí pracovat anesteziolog, lépe tým anesteziologů, kteří jsou vzděláni v metodách místní anestezie, a to ještě s ohledem na zvláštnosti, které přináší péče o těhotnou ženu
- technicky náročná metoda, těhotenství komplikuje podání epidurální analgezie, rodička neudělá pro své břicho potřebně „kočičí hřbet“, často není schopna pro porodní bolesti zachovat absolutní klid a nehýbat se, problém přináší i hmotnostní přírůstek v těhotenství, nejsou vzácností maminky, které váží nad 100 kg a to je hranice, kdy se nemusí podařit epidurální analgezii zavést
- riziko nízkého krevního tlaku rodičky, je možné preventivní opatření, které spočívá v podání opioidu, tím se docílí snížení dávky místního anestetika, které změny tlaku rodičky způsobuje
- oslabení děložních kontrakcí, je možné preventivní opatření, které spočívá opět v podání opioidu, tím se docílí snížení dávky místního anestetika, které oslabení děložních kontrakcí způsobuje
- riziko poranění obalů míchy, hrozí bolest hlavy po porodu, což se stane asi u dvou rodiček ze sta (2 %)
- finančně náročná metoda, je ze všech popsaných metod nejdražší

Analgetická účinnost: okolo 90 %

Provádí: metodu doporučuje pouze zkušený porodník a provádí ji pouze zkušený anesteziolog. I porodní asistentka, která je u porodu s epidurální analgezií, by měla projít speciální odbornou přípravou.

Subarachnoidální analgezie
Synonyma: spinální, lumbální analgezie

Lokální anestetikum nebo opioid se podává přímo do mozkomíšního moku. Ovlivní se šíření bolestivých vzruchů jak v nervových drahách, tak i přímo v míše.

Všechny okolnosti podání, výhody, nevýhody i technika podání se příliš neliší od epidurální analgezie.

Kombinovaná subarachnoidální a epidurální analgezie
Jedná se o kombinaci obou předchozích postupů.

Lumbální epidurální analgezie
je Rolls-Royce
mezi metodami porodnické analgezie.

G. F. Marx

 

Gentlemana jsem si vždy představovala
jako muže s kyticí růží.

Dnes vím, že je to anesteziolog
s epidurální jehlou.

JUDr. L. Jeřábková
po porodu svého prvního dítěte

Epidurální analgezie je anděl i ďábel...
...anděl, neboť představuje spolehlivý a bezpečný prostředek
pro tlumení porodních bolestí,

...ďábel, protože v rukou nezkušeného
může způsobit řadu komplikací.

Felicity Reynolds

MUDr. Antonín PAřízek CSc.