Historie syfilis

__ADV__Je obtížné zjistit, kdy se člověk poprvé setkal s pohlavními chorobami. Nejstarší zprávy o těchto chorobách jsou z období před pěti tisíci lety. Za první onemocnění tohoto typu lze považovat syfilis (příjice), zmínku o něm najdeme i v bibli. Většinu pohlavních chorob se podařilo rozlišit až v nedávné době.

V minulosti byla diagnostika syfilis velice nepřesná, vycházelo se pouze z pozorovaných příznaků – vřed na genitálu, vyrážka, afty v dutině ústní. Nejstarší popis této choroby najdeme ve sbírce čínských medicínských popisů z roku 2637 před naším letopočtem. Číňané nejen podali důležité klinické příznaky svědčící pro správnou diagnózu, ale také objevili první účinný lék proti syfilidě - rtuť.

Syfilis byla ve středověku často zaměňována za v tu dobu velmi rozšířenou lepru. V roce 1925 byl proveden intenzivní průzkum hřbitova pařížského leprosaria ze 13. století. Na mnohých ostatcích byly zjištěny charakteristické syfilitické změny.

Pověst o Kolumbově úloze při šíření syfilis v Evropě je poměrně rozšířená. Existuje hypotéza, že příjice byla dovezena do Evropy z Ameriky. Tento mýtus lze však velice jednoduše vyvrátit, neboť syfilis existovala v Evropě již před objevením Ameriky (12.10.1472). Syfilis měl pravděpodobně i sám Kolumbus. Podle literárních zdrojů trpěl během své třetí výpravy nejen těžkými záchvaty dny, ale byl postižen příznaky, které svědčí pro druhé stadium syfilis.

V seznamu známých historických osobností, u nichž je velmi pravděpodobné, že byli nakaženi syfilis, najdeme i hlavy pomazané. Za příklad může posloužit postava římského císaře Gaia Augusta Germanika, který nechal jmenovat svého koně konzulem. Také Kateřina Veliká v Rusku měla pravděpodobně syfilis, její syn Pavel I. měl vrozené projevy této choroby. Nezůstal ušetřen ani anglický král Jindřich VIII. považovaný za největšího smilníka své doby.

 

zdroj: MediNovinky.cz

 

 

Témata: