Hypotrofický novorozenec

Hypotrofický novorozenec je dítě narozené v termínu, se všemi známkami zralosti, donošenosti, kromě porodní hmotnosti, která je výrazně nižší, bývá pod

2 800 g. Novorozenec má vzhled vyhublého dítěte, kůže je svraštělá, podkožního tuku je málo. Minimální zásoby energie podstatně snižují jeho odolnost při porodu.

U dvojčat se stává, že jedno z nich se dobře vyvíjí a druhé nikoliv, hovoří se o hypotrofickém plodu. Blíží-li se hmotnostní rozdíl dvojčat 1 000 g, ukončujeme těhotenství takových dvojčat většinou císařským řezem. U některých plodů může nastat kombinace dvou patologii, porucha výživy plodu, tedy hypotrofie, a předčasný porod.

Dnes jsou vypracovány tabulky hmotnosti plodů podle těhotenského stáří, které umožňují porodní hmotnost nedonošených plodů posoudit.
Hypotrofické plody se rodí spíše astenickým ženám, rodičkám s těžkými formami rané i pozdní gestózy, po krvácení v raných fázích těhotenství. Existují důkazy, že vyšší je výskyt hypotrofických plodů u silných kuřaček, alkoholiček a narkomanek. Placenta bývá malá s četnými infarkty. Plodové vody bývá málo. Porody probíhají obvykle normálně a rychle. Hypotrofičtí novorozenci musí být ošetřováni stejně jako nezralí.

V těhotenských poradnách se snažíme, abychom těhotné s hypotrofickým plodem objevili (sledováním růstu dělohy, měřením výšky děložního dna nad horním okrajem stydké spony). Jednoznačně tuto nepravidelnost potvrdí ultrazvukové vyšetření. Hypotrofie plodu představuje pro dítě velké riziko. A ani dnes ji nelze s úspěchem léčit. Provádíme pouze častá vyšetření ultrazvukem a kardiotokografickým přístrojem, při známkách ohrožení plodu většinou těhotenství ukončujeme císařským řezem.

Z Knihy o matce a dítěti, která vyjde v tomto roce.

MUDr. Antonín Pařízek, CSc.