Encyklopedie

Příčiny hypotrofie plodu

>
 

Příčiny hypotrofizace plodu jsou buď
mateřské, placentární, nebo v samotném plodu.

Mateřské příčiny jsou jednak závažnější choroby matky jako hypertenze, preeklampsie,
diabetes, onemocnění ledvin ap., dále pak těžké poruchy výživy (mentální
anorexie, bulimie), kouření, abúzus tvrdých drog (heroin).

Placentární příčiny jsou buď anatomické, nebo funkční. Porucha anatomie je nejčastěji dána
špatnou placentací či poruchou tvorby placenty. Funkční poruchy nejčastěji
vznikají na základě změn v terminálním řečišti placenty způsobených
onemocněním či chováním těhotné. Porucha interakce mezi mateřským imunitním
systémem a plodovým vejcem vede rovněž ke změnám placentární perfúze.

Pokud je příčinou hypotrofizace samotný
plod, jedná se nejčastěji o vrozenou vývojovou vadu.