Encyklopedie

Organizace péče o ženy s vysokým rizikem předčasného porodu v ČR

>
Péče o nezralé novorozence je
finančně velice náročná a klade vysoké nároky na přístrojové vybavení a
personální obsazení. Proto je nutná centralizace péče. V České republice
bylo zřízeno 12 perinatologických center, které koncentrují
nejzávažnější případy systémem "transport in utero". V roce 1998 se
do center podařilo včas transportovat více než 90 % ohrožených těhotných. Pro
předčasné porody po 32. týdnu těhotenství bylo zřízeno dalších 20 intermediárních
center na úrovni okresů. Toto organizační opatření přispělo k faktu, že se
Česká republika na konci 90. let zařadila mezi 10 zemí s nejnižší
perinatální úmrtností na světě (1998 - 4,9 ‰, 2001 - 4,4 ‰).

Terapie hrozícího předčasného porodu zpravidla zahrnuje zastavení děložní činnosti, přípravu plodu na
extrauterinní život a potlačení infekce.