Encyklopedie

Prenatální péče

>
Současná prenatální péče je v České republice koncipována do třístupňové péče o těhotné ženy:

  • základní prenatální péče: v první linii péče o těhotnou ženu stojí privátní gynekolog s potřebným vzděláním (obr. 1) a spádové nemocnice prvního typu, které jsou nejblíže bydlišti těhotné;
  • intermediární péči zajišťují některá okresní gynekologicko-porodnická oddělení;
  • intenzivní péči poskytují regionální perinatologická centra při fakultních a regionálních nemocnicích.
Obr. 1:
Prenatální péče o těhotnou ženu - první vyšetření

 

 

Tato síť zdravotní péče zajišťuje těhotným ženám v současnosti optimum jak z hlediska medicínského, tak ekonomického a sociálního. Nejvyšší porodnickou péči ve státě dnes zajišťují regionální perinatologická centra, která především koncentrují předčasné porody systémem “transport in utero” od začátku 24. týdne (23 týdnů + 1 den) do konce 32. týdne těhotenství. Dále koncentrují případy se závažnými chorobami matky nebo plodu, zejména: kardiopatie, preeklampsie, diabetes mellitus (včetně gestačního diabetu a IDDM), závažné růstové retardace plodu, prenatálně diagnostikované vrozené vývojové vady plodu a jiné stavy ohrožující život a zdraví matky nebo plodu. Každý porodní sál je koncipován jako jednotka intenzivní porodnické péče s monitorovací technikou pro matku i plod. Nedílnou součástí perinatologického centra je neonatologická část sdružující jednotky intenzivní a resuscitační péče (3. stupně), která je zaměřena především na řešení extrémní a těžké nezralosti nebo kritických stavů novorozence (2).