Encyklopedie

Základní prenatální péče

>

Načasování kontrol těhotné a všeobecný screening jsou uvedeny v tab. 1 až 3. Tabulka 4 uvádí
speciální vyšetřovací metody. U rizikového nebo patologického těhotenství, pokud není žena odeslána
k hospitalizaci, jsou pak stanoveny kontroly podle rozhodnutí lékaře individuálně. Častější
kontroly jsou nutné zejména při opožďování růstu plodu po 32. týdnu těhotenství s možností rozvoje
intrauterinní růstové retardace (IUGR) a u zatížené porodnické anamnézy (2).

 

Tab. 1. Časování kontrol v těhotenství

Povinné

Doporučené

do 22. týdne

po 6 týdnech

23. - 36. týden

po 4 týdnech

37. - 40. týden

po 1 týdnu

do 22. týdne

po 6 týdnech

23. - 32. týden

po 4 týdnech

33. - 36. týden

po 3
týdnech

 

Tab. 2. Všeobecný screening jednorázový

Povinný

Doporučený

krevní skupina + Rh-faktor, BWR

HIV (se souhlasem těhotné)

vyšetření v zrcadlech (kolposkopie, cytologie)

palpační vyšetření vaginy + pánve (pánevní rozměry)

EKG

triple test (AFP, hCG, E3) v 16. týdnu těhotenství

GTT (24. týden)

bakteriologická kultivace z hrdla (36. týden) se zvláštním zaměřením na streptokoky skupiny B

Sérologie hepatitidy B (HBsAg)

TORCH (toxoplazmóza, rubeola, cytomegaloviróza, herpes simplex)

screening fenylketonurie

Bakteriologická kultivace z děložního hrdla je indikována u všech fyziologických těhotenství ve 36.
týdnu. Toto vyšetření je nutno provést i při prvních příznacích předčasného porodu k vyloučení
infekce, jedné z hlavních příčin předčasné děložní činnosti. Vyšetření EKG je nutné u všech
těhotných žen, neboť nelze vyloučit řešení akutních stavů v těhotenství a během porodu. Křivka EKG
je nutná zejména u žen s chorobami srdce a u žen obézních. Její posouzení může provést kterýkoli
praktický lékař (1, 2).

 

Tab. 3. Všeobecný screening opakovaný

Povinný

Doporučený

krevní obraz (I. trimestr + 36. týden)

moč (bílkovina, cukr, aceton, krev)

TK, tělesná hmotnost + přírůstek

zevní porodnické vyšetření, ozvy plodu

vaginální kontrola (4 - 5x za těhotenství)

ultrazvuk minimálně 2x (18. - 22. a 28. - 32. týden)

protilátky anti_D (12., 24. a 32. týden) u Th neg. těhotných

gravidometrie (fundus-spona)

pohyby plodu (od 36. týdne)

U žen s rizikovým a patologickým těhotenstvím je nutno postupovat individuálně (2).

 

Tab. 4. Doporučované speciální vyšetřovací metody

Doporučované

antifosfolipidové protilátky (APA)

screening předčasného porodu (fetální fibronektin)

Výskyt antifosfolipidových protilátek (APA) souvisí s komplikacemi v těhotenství. Při IUGR tyto
protilátky poškozují placentu, narušují transplacentární přenos látek. APA zasahují na různých
úrovních procesu koagulace, implantace, syntézy cytokinů a placentárních hormonů (3, 6). Screening
předčasného porodu detekcí f-fibronektinu je pozitivní cca 4–5 týdnů před nástupem děložní
činnosti. Pozitivita se uvádí až v 92 %. Některé práce však přínos této metody nepotvrzují (5).

Úskalím kardiotokografie je 10–15 % nehodnotitelných záznamů (obézní pacientka, špatná manipulace s
monitorem, spánek plodu, léky podané matce ap.). Nejdůležitější je hodnocení reaktivity srdeční
akce plodu na jeho pohyby (akcelerace) a decelerace při děložní kontrakci. Non stress test
(nezátěžový) a oxytocinový zátěžový test jsou nejvíce validní v predikci placentární funkce (tab.
5). Při intrapartálním CTG je dnes sledování plodu doplněno neinvazivní fetální pulsní oxymetrií.
Neinvazivní fetální oxymetrie pomáhá snižovat podíl špatně interpretovatelných kardiotokografických
záznamů a přispívá ke snižování frekvence císařských řezů z indikace perpartální hypoxie plodu (5).

 

Tab. 5. Biofyzikální metody v predikci placentární funkce

Povinné (u rizikových a patologických těhotenství)

Doporučené

CTD (non stress test)

oxytocinový zátěžový test (po 34. týdnu)

intrapartální CTG

ultrazvuková flowmetrie (index pulsatility - PI)

5 biofyzikálních profilů ultrazvuku:

- dýchací pohyby

- svalový tonus

- reakce plodu

- fetální pohyby

- objem plodové vody

Přestože je sledování pohybů těhotnou zatíženo řadou nepřesností, jde o údaj v praxi velmi užitečný
a cenný. Na pohyby plodu se ptáme vždy na začátku každého vyšetření těhotné. Údaj těhotné ženy, že
necítí pohyby svého plodu, je vždy alarmující a musí po něm ihned následovat karditokografické
vyšetření (tab. 6). Je-li abnormální CTG záznam, je nutné ukončit těhotenství do 24 hodin. Při
fyziologickém záznamu postačí týdenní kontroly, včetně CTG (1, 5).

 

Tab. 6. Doporučené vyšetření registrace pohybů plodu

Doporučené

od 36. týdne (minimum 10 pohybů za 12 hodin)

vhodná kombinace s ultrazvukem a CTG (aktografie)

Literatura

1. GARREY, MM. Antenatal care. In GARRAY, GOVAN, HODGE, CALLANDER (Eds) Obstetrics illustrated.
London, New York : Churchill Livingstone, 1980, p. 82–104.

2. HÁJEK, Z. Prenatální péče u fyziologických gravidit a závažných patologických stavů. Moderní
gynekologie a porodnictví, 8, 1999, s. 63–76.

3. JOHNSON, TRB. Antenatal care. In GABBE, NIEBYL, SIMPSON (Eds) Obstetrics, norma and problem
pregnancies. New York, Edinburg, Tokyo : Churchill Livingstone, 1996, p. 161–184.

4. ROSÉN, KG., LUZIETTI, R. The fetal electrocardiogram: ST waveform analysis during labour. J.
Perinatal. Med., 22, 1994, p. 502–512.

5. SRP, B. Porodnické vyšetření a prenatální péče. In ČECH, HÁJEK,
SRP, MARŠÁL (Eds) Porodnictví. Praha : Grada, 1999, s. 77–101.

6. WESTGATE, J., HARIS, M., CURNOW, JSH., et al. Plymouth randomised trial of cardiotocogram only
versus ST waveform plus cardiotocogram for intrapartum monitoring 2.400 cases. Am. J. Obstet.
Gynecol., 169, 1993, p. 1151–1160.