Encyklopedie

Terapie antibiotiky

>
K antibiotické
terapii se uchylujeme vždy při podezření na infekční etiologii hrozícího
předčasného porodu. Při zachovalé plodové vodě, pokud nejsou vyjádřeny klinické
příznaky (teplota, tachykardie), vyčkáme výsledků markerů infekce (leukocyty,
CRP). Při odtoku plodové vody nasazujeme antibiotika ihned. Antibiotikum
zpočátku volíme empiricky s ohledem na plod a možné vyvolávající agens.
Léčbu následně korigujeme podle zjištěné citlivosti. Při zachovalé plodové vodě jsou lékem volby
antibiotika penicilinové řady, makrolidy a cefalosporiny. Při odtoku
plodové vody dochází k porodu v horizontu několika dnů, proto se
snažíme o léčbu plodu a podle zkušeností neonatologů volíme nejčastěji
kombinaci ampicilinu s gentamicinem. Antibiotická léčba tím, že potlačuje
infekci (příčinu děložních kontrakcí), působí nepřímo jako tokolytikum.