Encyklopedie

Zmenšovací operace (embryotomie)

>
 

Tyto operace jsou ojediněle indikovány
např. u mrtvých plodů, hydrocefalu a při zanedbané příčné poloze mrtvého
plodu (obr. 2.10-13).

Kraniotomie, excerebrace, kranioklasie (perforace hlavičky, rozdrcení a vyplavení mozkové tkáně, rozdrcení kostry
obličeje, extrakce hlavičky kranioklastem) jsou operační výkony, které dnes
přicházejí v úvahu zcela ojediněle.

Dekapitace představuje oddělení hlavičky od trupu přerušením krční páteře a měkkých
částí krku Braunovým dekapitačním hákem při zanedbané příčné poloze mrtvého
plodu.

Embryotomie v užším slova smyslu znamená např. zmenšení objemu břicha při
cystické degeneraci ledvin.