Když je život dítěte ve vašich rukách: Jak poskytnout první pomoc?

Když je život dítěte ve vašich rukách: Jak poskytnout první pomoc? - obrázek
Když je život dítěte ve vašich rukách: Jak poskytnout první pomoc? - obrázek

Je to noční můra všech rodičů, ale stává se, že o životě nebo kvalitě života dítěte rozhodují minuty, někdy dokonce vteřiny. Úrazy, masivní krvácení, šokové stavy, záchvaty s bezvědomím a zástavou dýchání a krevního oběhu – to jsou příklady, které představují největší nebezpečí.

Pokud takové situace nastanou, je bezodkladně nutné zahájit "život zachraňující úkony". O záchraně zdraví dítěte pak rozhodují první okamžiky podávání první pomoci. V naprosté většině případů je na místě nehody laik a ten provádí i zásah. Příjezd odborné zdravotnické pomoci lze očekávat nejdříve do několika minut po příhodě, respektive jejím ohlášení. Dojezdové časy zdravotnické záchranné služby (často používaná zkratka ZZS) jsou ve velkých městech průměrně 8,5 minuty, na venkově okolo 15 minut i více. Záleží na dostupnosti v terénu a na aktuálních možnostech ZZS.

Nejprve vyhodnoťte situaci!

Ke správné a účelné první pomoci je třeba zejména zachovat chladnou hlavu a snažit se získat dostatek informací, které předáte záchranné službě. Proto nejprve:

- prohlédněte rychle, ale důkladně místo nehody,
- snažte se najít všechny zraněné, případně zajistěte materiál k dalšímu šetření (tuby od léků při podezření na otravu, stejně tak zbytky hub, neznámé chemikálie a podobně),
- vyslechněte okolnosti příhody, od postiženého dítěte samotného nebo od svědků nehody, 
- vyslechněte subjektivní obtíže dítěte (bolest, nevolnost, slabost, žízeň, pocit horka, pocit chladu, ztráta či porucha hybnosti, ztráta čití, ztráta paměti apod.), 
- dítě důkladně prohlédněte, v první řadě se pokuste vyhodnotit známky základních životních funkcí, stav vědomí, dýchání a krevní oběh, je nutné soustředit pozornost na oblast, kde dítě udává bolest, 
- následuje celková a systematická prohlídka jednotlivých částí těla, od hlavy dolů: hlava – krk – páteř – hrudník – břicho – ruce – nohy; pátrejte po skrytých poraněních pod oděvem, především po krvácení. 

 

Volejte záchranku!

To, co musíte udělat vždy, je včas a správně přivolat záchranku. Na linku 155 nebo 112 uveďte co nejpřesněji,kde se nehoda stala (silnice, adresa), orientační body i možné přístupové cesty. Přesně řekněte, co se stalo(autonehoda, pád z výšky, otrava) a pokud víte, sdělte čas,kdy se to stalo. Dále uveďte počet postižených, přibližný věk a pohlaví a popište co možná nejpřesněji zranění. Pak také uveďte svoje jméno a telefon. Nikdy neukončujte hovor dřív než operátor na lince první pomoci. Mohl by mít doplňující otázky.

 

První pomoc při krvácení

Při nehodě, kdy dítě hodně krvácí, je jeho život ve velkém ohrožení. Pokud dítě ztratí třetinu objemu krve, hrozí, že může vykrvácet. Zastavení krvácení tak může jeho život zachránit. Při ošetřování postupujte vždy co nejrychleji, někdy i za cenu nedodržení všech pravidel sterilního ošetření rány. Ošetření má dva základní kroky:

1. Zvednutí krvácející rány nad úroveň srdce – tlak krve v poraněné cévě se sníží a krvácení se omezí nebo i zastaví.

2. Provedení tlaku na poraněnou cévu – stisknutím velké krvácející cévy prsty přímo v ráně nebo přiložením tlakového obvazu na menší poranění.

Nejnebezpečnější je krvácení z tepny. I poranění menší tepny dítě ohrožuje na životě. Příznaky tepenného krvácení jsou typické: krev má jasně červenou barvu a z rány pod tlakem vystřikuje nebo rytmicky vytéká. Žilní krvácení, které způsobují například hluboké odřeniny nebo řezné rány, už většinou bezprostředně život neohrožuje. Jak přesně zastavit krvácení dítěti (včetně krvácení z nosu) a jak vytvořit tlakový obvaz se dozvíte v článku Seriál o první pomoci – Krvácení

 

První pomoc při šoku

Rozvinutý šok patří mezi život ohrožující stavy a je reakcí organismu na nepřiměřenou zátěž. Dítě bývá bledé, studeně zpocené, má žízeň, nízký krevní tlak, mění chování, mělce a zrychleně dýchá. Na tomto místě není myšlen šok ve smyslu psychické reakce (úlek, zděšení, úzkost, panika), provázející nepřirozenou a dramatickou situaci, ale šok traumatický, který doprovází úraz. Projevuje se postupným selháváním krevního oběhu, hlubokým poklesem krevního tlaku, nedostatečným prokrvením všech tkání a orgánů. 

Při dětských úrazech je šok nejčastěji způsoben velkou ztrátou krve, provází i rozsáhlé popáleniny. U popálenin nenastává sice přímo ztráta krve, ale tělní tekutiny, která je součástí krve. Šok se může rozvinout při masivním průjmu a zvracení, které jsou projevem infekčního onemocnění. Jedním z příznaků šoku bývá bolest, která ale může i chybět – například u alergického šoku.

Pokud je dítě v šoku, musíte ho uložit do protišokové polohy, tedy položit ho na záda a nohy zvednout na podložku alespoň 30 centimetrů vysokou. Dále je nutné dodržet takzvané "pravidlo 5 T". Podrobně si o tom můžete přečíst v článku První pomoc dítěti – šok

Horečky, popáleniny, křeče, otrava

Je ještě mnoho situací, kdy je třeba včas a správně zasáhnout. Dítě může spolykat nebezpečné léky nebo vypít chemikálii, stejně tak se může hodně popálit. Drama mohou způsobit i křeče, které často vyděsí nejen rodiče, ale i samotné dítě. Křeče provázejí například epilepsii nebo vysokou horečku. A právě i dítě s velmi vysokou teplotou většinou potřebuje správný zásah rodičů. Podrobné rady a návody, jak poskytnout první pomoc u všech těchto potíží a jak je poznat najdete v Seriálu o první pomoci dítěti.

 

NÁŠ TIP: Jste těhotná a zajímá vás, co se s vámi a miminkem děje týden po týdnu? Založte si těhotenský kalendář! Najdete ho ZDE!