Kýly v dětském věku

Kýlou se obecně nazývá vyklenutí na určitých místech na břiše. Jedná se o defekt (nepevnost) břišní stěny, kterým se díky zvýšení nitrobřišního tlaku přesunuje některý břišní orgán do podkoží, přičemž před sebou tlačí pobřišnici. V praxi se to jeví jako náhle vzniklá, různě velká „boule“ pod  kůží kdesi na břiše (pupek, tříslo apod.).

V dětském věku se v zásadě objevují 2 druhy kýly:

  • Pupeční - v místě pupeční jizvy se objeví kulovité vyklenutí velikosti lískového oříšku až třešně, které lze po zklidnění dítěte zamáčknout nebo zmizí samo.
  • Tříselná – v pravém či levém třísle (nebo oboustranně) se objeví válcovité vyklenutí různé velikosti. Po zklidnění dítěte zmizí samo nebo se jej daří zamáčknout. V některých případech se zamáčknutí nedaří, „boule“ je elastická a bolestivá. V tom případě se jedná o tříselnou kýlu uskřinutou.

 

Obě výše jmenované kýly vznikají na podkladě vrozené nepevnosti svalového aparátu břišní   stěny  na oněch jmenovaných místech (pupek, tříslo). Do některého z těchto oslabených míst se   při  zvýšení nitrobřišního tlaku (pláč, tlačení na močení či na stolici) vsunuje břišní orgán,  který je   nejblíže a tlačí před sebou pobřišnici (blána vystýlající celou dutinu břišní). Defekt stěny břišní pak   tvoří branku kýlní, vytlačená část pobřišnice kýlní vak a útroba (část tlustého či tenkého střeva,   vaječník apod.) kýlní obsah. V případě, že se kýlní obsah po snížení nitrobřišního tlaku (zklidnění   dítěte při pláči) vrátí zpět do dutiny, jedná se o kýlu volnou. Naopak, jestliže se ani po zklidnění a   jemném zatlačení na kýlu nedaří kýlní  obsah vpravit zpět do břicha, jedná se o kýlu uskřinutou.

Toto rozdělení je nesmírně důležité z hlediska dalšího postupu:

  • Volná kýla dítě akutně neohrožuje, operaci lze naplánovat na nejvhodnější dobu pro pacienta.
  • Uskřinutou kýlu zařazujeme mezi náhlé příhody břišní. V případě, že není stav okamžitě řešen, dochází k nenávratnému poškození orgánu, který je kýlním obsahem, a pacient je ohrožen na životě.

 

 

 

 

 

 

 

 

zdroj: Zdravcentra