Národní muzeum - Čestné diplomy a dary Bedřichu Smetanovi

Národní muzeum - Čestné diplomy a dary Bedřichu Smetanovi - obrázek
Národní muzeum - Čestné diplomy a dary Bedřichu Smetanovi - obrázek

Muzeum Bedřicha Smetany vystavuje poutavý soubor ocenění a darů, které obdržel jeden z našich nejslavnějších skladatelů

Prostor: Muzeum Bedřicha Smetany, Novotného lávka 1, 110 00 Praha 1

Výstava Čestné diplomy a dary Bedřichu Smetanovi představí v Muzeu Bedřicha Smetany soubor originálních diplomů a darů, které slavný skladatel obdržel během své umělecké dráhy jako uznání jeho umělecké činnosti a tvorby. 

Čestné diplomy a dary představovaly ve Smetanově době častou formu ocenění mimořádných uměleckých činů i celoživotních zásluh význačných osobností. Většina vystavovaných předmětů pochází ze 70. a 80. let 19. století, tedy z poslední dekády Smetanova života, kdy se skladatel konečně dočkal skutečného celonárodního uznání. Jsou to především krásné dekorativní diplomy, jimiž české hudební instituce a spolky stvrzovaly udělení čestného členství, a dále dary – např. čestné taktovky, stříbrné věnce, stuhy z vavřínových věnců, které dostal při některých svých vystoupeních nebo při významných provedeních svých děl a při oslavách některých životních jubileí.

Výstava se koná ve dnech 3.12.2014-30.3.2015

 

Doprovodný program:

9. prosince 2014 v 18 hodin se ve Smetanově muzeu uskuteční klavírní koncert Marie Al-Ashabové a Jana Lukše, na němž zazní původní skladby Bedřicha Smetany pro 4ruční klavír (rané klavírní ouvertury) a jeho 4 ruční klavírní úpravy vlastních děl (Pochod k slavnosti Shakespearově, smyčcový kvartet Z mého života, předehra k opeře Prodaná nevěsta), jež byly nastudovány speciálně pro tuto příležitost.