Šaty císařovny Sissi i umění starověkých Keltů – navštivte Novou budovu Národního muzea!

Šaty císařovny Sissi i umění starověkých Keltů – navštivte Novou budovu Národního muzea! - obrázek
Šaty císařovny Sissi i umění starověkých Keltů – navštivte Novou budovu Národního muzea! - obrázek

 

Máte rádi historii? Tak neváhejte a navštivte Novou budovu Národního muzea se čtyřmi zajímavými výstavami, které vám přiblíží dobu rakousko-uherské monarchie i každodenní život starověkých Keltů a Řeků.

 

Monarchie

Jedinečná výstava Monarchie vám umožní nahlédnout do atmosféry 2. poloviny 19. a počátku 20. století. Téměř 70 let vlády císaře Františka Josefa I. bylo dobou překotných společenských proměn. Vůbec poprvé můžete v České republice vidět některé osobné předměty, které patřily císaři a jeho ženě Alžbětě, zvané Sissi. Díky interaktivní hře, která je součástí výstavy, sami zjistíte, jak těžké bylo získat šlechtický titul, můžete získat vlastní šlechtický erb nebo vyzkoušet si potrubní poštu.

 

Dětský svět za císaře pána

Jak vypadal život dětí v době rakousko-uherské monarchie? Interaktivně pojatá výstava Dětský svět za císaře pána vám přiblíží dětský svět období monarchie, umožní vámvyzkoušet řadu her a činností typických pro 2. polovinu 19. století. Nechte se vtáhnout do atmosféry dětské monarchie a vyzkoušejte si dobové hračky jako laterna magica nebo házení kroužků. Zapojte svou fantazii a zahrajte maňáskové divadlo nebo relaxujte u projekce Karafiátových Broučků. Nebo si vyzkoušejte namáhavou dětskou práci. Zábava pro celou rodinu je zaručená!

 

Člověk ve fotografii

Výstava zobrazuje prostřednictvím dobových fotografií každodenní život v období konce 19. století a počátku 20. století, a to v různých podobách a situacích. Součástí výstavy Člověk ve fotografii se může stát i vaše rodinná fotografie! Stačí nahrát naskenovanou rodinnou fotografii z období 1848 – 1918 na webových stránkách výstavního cyklu Monarchie – www.monarchie.nm.cz v sekci Moje monarchie.

 

Ve stínu Olympu          

Víte, jak se u nás žilo v době slávy starověkého Řecka? Jak bydleli Keltové a Řekové? Co o sobě věděly tyto zdánlivě vzdálené civilizace? Pojďte s námi objevit každodennost našich předků, ale prostřednictvím nálezů i kontakty, které probíhaly mezi střední Evropou a Středomořím, na výstavě Ve stínu Olympu. Součástí výstavy je i haptická stezka, kde návštěvníci mohou poznat předměty nejen zrakem, ale i dotykem.

Nová budova Národního muzea: Vinohradská 1, 110 00 Praha 1, vstupné: plné 110 Kč, snížené 80 Kč, rodinné 180 Kč, děti do 6 let zdarma).