Nepravidelný průběh těhotenství

 

Co je to rizikové a patologické těhotenství

 

Rizikové těhotenství je obecný název pro všechna těhotenství, kdy je zvýšená pravděpodobnost, že se nenarodí zcela zdravé dítě. Nejčastěji se jedná o hrozící potrat nebo předčasného porod, o těhotenství, kdy je podezření na vrozenou vývojovou vadou plodu apod. Rizikové těhotenství může způsobit nemoc nebo nepravidelnost maminky. Například příliš vysoký nebo nízký věk těhotné, dědičná zátěž maminky, neúspěšná předcházející těhotenství, léčená neplodnost, vícečetná těhotenství apod. Riziková těhotenství vyžadují zvýšenou ambulantní preventivní péči. Těhotná žena navštěvuje poradnu, které se říká poradna pro riziková těhotenství.

 

Patologické těhotenství znamená, že těhotná žena je buď sama vážně nemocná a nebo jen její dítě. Často mohou problémy potkat oba současně. U některých žen mohla existovat choroba již před otěhotněním, ale v těhotenství se může případně zhoršit, např. cukrovka, některá plicní a srdeční onemocnění. Jindy se může onemocnění objevit až v průběhu těhotenství, např. tzv. těhotenská cukrovka, preeklampsie a apod. U dítěte se mohou vyskytnout vrozené vývojové vady, stavy s poruchou výživy, projevy Rh-izoimunizace matky apod. Patologická těhotenství vyžadují léčebnou péči, u lehčích forem často jen ambulantní, u těžších pobyt v nemocnici. Některé nepravidelnosti, vícečetné těhotenství, nepravidelné uložení dítěte, nízko nasedající placenta apod. vyžadují často tzv. preventivní hospitalizaci před porodem. Maminka leží na oddělení pro riziková těhotenství.

 

Na druhé straně řada tzv. rizikových těhotenství může proběhnout nakonec pravidelně a zcela bezproblémově. Ale občasné stesky, že se více „patologizují“ těhotenství, nejsou namístě. Úkolem porodnictví je, aby se postaralo o všechny těhotné ženy v zemi, a ne jen o některé. Ročně poradnami a českými porodnicemi prochází okolo 100 000 žen. Aby byla záruka dobré péče o jejich zdraví, bylo třeba vytvořit systém zdravotní péče. Generace porodníků a porodních asistentek tento systém vytvářely a další generace jej dále zdokonaluje. Je to nikdy nekončící činnost. Pro těhotnou ženu je bezpečnější, když dostane vyšší úroveň péče v poradně pro riziková těhotenství, než kdyby se ten či onen příznak bagatelizoval a těhotenství by nemuselo dopadnout úspěšně.

Z Knihy o matce a dítěti, která vyjde v tomto roce.

MUDr. Antonín Pařízek, CSc.