Rané (časné) gestózy

Rané nebo jinak řečeno časné gestózy jsou nepravidelnosti v první třetině a na začátku druhé třetiny těhotenství, které se projevují nucením ke zvracení (nauzeou), zvracením a zvýšenou tvorbou slin, ptyalismem. Obvykle se objevují koncem prvního měsíce těhotenství a mizí ve čtvrtém. Jejich závažnost a důsledky (ztráta tekutin a minerálů, úbytek tělesné hmotnosti, porucha látkové výměny) jsou různého stupně. Vážnějšími formami bývají postiženy ženy poprvé těhotné, těhotné s více plody, diabetičky a ženy neurotické.
Nepochybnou roli raných gestóz má konstituce těhotné, hormonální zdraví těhotné, negativní postoj ženy ke stávajícímu těhotenství, eventuálně úzkostné neurózy a konfliktní situace.

Nucení ke zvracení (nauzea) – předchází, často společně s vyšší tvorbou slin, projevům ostatních forem raných gestóz. Může se vyskytovat samostatně jen ráno, nebo i celý den, zejména při pohledu na jídlo, vnímání pachu jídel při pobytu v přeplněných místnostech, při jízdě v dopravních prostředcích apod. Vymizí obvykle po druhém měsíci těhotenství. Pokud je zvracení častější, mohou pomoci tabletky nebo čípky tlumící nevolnost, které předepisuje lékař. Jen ojediněle může zvracet těhotná i v dalších měsících, některé výjimečně až do porodu.

Ranní blinkání (vomitus matutinus) – je jednou z mírných forem rané gestózy. Projevuje se zvracením ráno na lačno, většinou bez nauzey. Celkový zdravotní stav ženy zůstává dobrý, obtíže vymizí ve třetím měsíci těhotenství. Doporučuje se ještě na lůžku před ranním vstáváním vypít sklenku tekutiny.

Těhotenské zvracení (emesis gravidarum) – je již vážnější poruchou obtěžující těhotnou nauzeou a zvracením nejen ráno, ale i přes den, zejména po jídle, pocítí-li vůni pokrmů, někdy dokonce při pouhé zmínce o jídle. Zároveň bývá zvýšená tvorba slin. Těhotné si stěžují na bolesti v žaludeční krajině, bušení srdce, sklon k mdlobám, někdy se sníží tělesná hmotnost. Při vyšetření je zjišťován rychlejší pulz a pokles krevního tlaku, zejména po záchvatu zvracení. Celkový stav výživy však netrpí.

Těhotným se doporučuje, aby se vyhnuly práci v kuchyni, přes den odpočívaly na lůžku, je-li to možné, změnily prostředí. Z léků se podávají antiemetika (léky proti zvracení), vitaminy. Je-li zjištěn pokles tělesné hmotnosti, je lépe těhotnou hospitalizovat. I u ambulantně léčených musí být vyšetřována moč na ketolátky (aceton) a průběžně sledována tělesná hmotnost.

Nadměrné zvracení (hyperemesis gravidarum) – je nejtěžší forma rané gestózy obtěžující těhotnou nauzeou a zvracením mnohokrát denně, nezávisle na příjmu pokrmů a náplni žaludku, většinou zvrací jen žaludeční šťávy. Velká ztráta tekutin má za následek palčivou žízeň, ale po několika doušcích se opět dostaví nauzea a zvracení. Rychle se vyvíjí obraz dehydratace (ztráta tělesných tekutin): jazyk je suchý, povleklý, rty rozpukané, v ústních koutcích jsou trhliny, kůže přestává být pružná, je chabá, vytvoříme-li mezi palcem a ukazovákem kožní řasu, pak kožní řasa přetrvává. Těhotná málo močí, mívá zácpu, z úst jí bývá cítit acetonový zápach. V moči jsou zjišťovány ketolátky, pulz bývá silně zrychlený.

U nejtěžší, vystupňované formy nadměrného zvracení se mluví o zhoubném zvracení, jazyk je hnědavě povleklý, z úst je cítit silný acetonový zápach, těhotná za příznaků dehydratace rychle hubne, má vpadlé břicho, děloha se vyklenuje na podbřišku. Nemocná je apatická, někdy naopak vzrušená, neklidná, delirantní. Bez léčení, a to je v tomto případě pouze ukončení těhotenství, by byl vážně ohrožen život nemocné. Ženy s nadměrným těhotenským zvracením musí být neodkladně podrobeny léčení v ústavu.

Léčení vyžaduje klid na lůžku, pokud možno v samostatném pokoji, vyloučí se podávání potravy a nápojů nejméně na 3 dny. Výživa a tekutiny jsou podávány v infúzích spolu s vitaminy. Pokud by se stav nezlepší, stoupá teplota a nebo dokonce nastává krvácení do sliznic (oči, ústa), je nutné v zájmu záchrany života těhotné těhotenství okamžitě ukončit.

Nadměrné slinění (ptyalismus) – doprovází většinou ostatní formy rané gestózy, ale může se vyskytnout i samostatně. Zdá se, že důležitá je složka psychická, poněvadž v noci slinění ustává. Ptyalismus není jako ostatní formy rané gestózy vázán jen na první 3 až 4 měsíce těhotenství, může přetrvávat i déle, někdy dokonce i po celou dobu těhotenství. Celkový stav těhotné většinou však neohrožuje.

Léčebně jsou doporučovány výplachy úst (např. myrhová tinktura), ale většinou bezúspěšně.

Jsou známy ovšem i případy, kdy ptyalizmus těhotnou natolik psychicky i fyzicky (dehydratace) vyčerpává, že je v zájmu zdraví ženy nutné těhotenství ukončit.

MUDr. Antonín Pařízek, CSc.
Ivana Ašenbrenerová
 

/Z připravované knihy o těhotenství a porodu/ 

      

Odborný článek