Encyklopedie

Gestační diabetes mellitus

>
Gestační DM je poruchou tolerance
sacharidů různého stupně, která je poprvé diagnostikována v těhotenství
a po porodu mizí.

Nejvýznamnější rizikové faktory pro vznik
gestačního diabetu jsou: obezita, výskyt diabetu v rodině (zejména 2.
typu), diabetes či porucha glukózové tolerance spojená s podáváním
antikoncepce, porod velkého plodu nad 4000 g, porod mrtvého plodu, glykosurie
na počátku těhotenství.

Diagnostický orálně glukózotoleranční
test (oGTT) se provádí mezi 24. a 28. týdnem těhotenství (období
s nejvyšší produkcí antiinzulinových hormonů a vysokým stupněm inzulinové
rezistence). U pacientek s kumulací rizik doporučujeme vyšetření
dříve s jeho opakováním mezi 24. a 28. týdnem těhotenství.

Doporučené hodnoty
oGTT pro diagnózu gestačního diabetu:

 

Česká
republika

WHO

0 min

5,5
mmol/l

5,0
mmol/l

60 min

8,8
mmol/l

 

120 min

7,7
mmol/l

7,8
mmol/l

Terapie

Úprava diety (rozložení denní dávky
potravy na více menších dávek), doporučení tělesné aktivity (snížení inzulinové
rezistence). Pokud nedojde k metabolickému zlepšení glykémií, je třeba zahájit podávání
inzulinu.

Nejčastěji používané schéma terapie
inzulinem je podávání malých dávek krátkodobě působícího inzulinu před hlavními
jídly, někdy v kombinaci s večerní dávkou středně dlouho působícího
inzulinu.

Na dobu terapie poskytujeme pacientce možnost selfmonitoringu zapůjčením glukometru (systém kontroly 1x týdně 6-7 denních
hodnot, 1x týdně 1-2 denních hodnot).

Při terapii gestačního DM dietou
vyšetřujeme pacientku v laboratoři 1x týdně (glykémie nalačno a další 1-2
hodnoty postprandiální).

Hranice glykémie jsou prakticky stejné
jako u pregestačního diabetu, tzn. glykémie nalačno nižší než 5,0-5,5
mmol/l a glykémie 1 hodinu po jídle 7,8 mmol/l (1, 4, 8).

Průběh
těhotenství a porodu

Pravidelné porodnické a UZ kontroly (růst
plodu, množství plodové vody, flowmetrie) - viz pregestační diabetes.

Pacientky při pečlivém sledování
ponecháváme do spontánního nástupu děložní činnosti, po termínu porod
indukujeme.

Podávání inzulinu se přerušuje ihned po
porodu, kontrolujeme glykémie. Dále doporučíme provedení oGTT do 3-6 měsíců po
porodu.

Anesteziologické aspekty:

 • • diabetes mellitus - předtěhotenský výrazněji, ale i v těhotenství
  vzniklý - je zdrojem nejenom náhlých hypoglykemických příhod, ale i patologie
  plodu. Žaludek diabetické těhotné se vyprazdňuje ještě pomaleji než u zdravých
  těhotných;
 • • peripartálně a zejména v souvislosti s císařským řezem a
  s pooperačním obdobím je nutné pravidelné vyšetřování glykémie glukometrem
  v intervalech po 4 hodinách do stabilizace stavu;
 • • k vyšetření připojujeme vzorek moče na přítomnost cukru a acetonu,
  v plazmě se hodnotí kalémie, která bývá snížena, bilancuje se příjem a
  výdej tekutin;
 • • infúze glukózy, nejčastěji v 10% koncentraci, bývají kryty inzulinem, který
  je podáván ze samostatného perfurzoru simultánně s kapající infúzí.
  Odhadem je nutný přívod 150 g glukózy/24 hodin, inzulin v dávce 1 m.j.
  kryje 3-5 g glukózy. K úpravě glykémie napomáhá současné podávání infúze
  s obsahem rozvětvených aminokyselin;
 • • k infúzi glukózy pravidelně připojujeme samostatné podávání kalia ve
  formě 7,45% KCl. Při dostatečné diuréze je denní potřeba 40-60 mmol/24 hodin.
  Kalémii zpočátku kontrolujeme po císařském řezu dvakrát denně;
 • • pokud se nedostaví komplikace, např. infekční či poporodní, lze stabilizaci
  stavu předpokládat přibližně do 5 dnů.