Encyklopedie

Srdeční zástava v těhotenství a za porodu

>
Srdeční zástava a její neodkladná resuscitace má v těhotenství a za
porodu nejen své specifické příčiny a následky, ale částečně se liší
i algoritmy postupu. Navíc jsou postupy u příhod, které vznikly
v těhotenství, odlišné od příhod vzniklých za porodu. Obdobné rozdíly
se týkají prostředí, kde zástava vznikla, tj. v terénu nebo ve
zdravotnickém zařízení či dokonce na porodním sále.