Encyklopedie

Příčiny srdeční zástavy

>

V průběhu těhotenství a za porodu vznikne náhlá srdeční zástava asi v poměru 1 : 30 000 těhotných a rodiček.

Příčiny podle časového rozdělení:

 • těhotenství: trombembolická nemoc
  s embolizací do řečiště a. pulmonalis, akutní příhody nesouvisející
  s průběhem těhotenství - úrazy při dopravních nehodách, důsledky
  násilných činů, předávkování drogou, zejména heroinem či kokainem
  a psychomimetickými aminy, vzácně eklampsie a porodnické krvácení;
 • porod: vzduchová embolie, porodnické
  krvácení, rozšíření subarachnoidální anestezie do oblasti IV. komory
  mozkové, obtížná tracheální intubace při akutním císařském řezu,
  vzácněji spojená s aspirací;
 • náhlá srdeční zástava v šestinedělí je
  nejčastěji spojena s trombembolickou příhodou, vzácně např. se
  sebevražedným aktem, výjimečně s eklampsií a nitrolebečním -
  intracerebrálním krvácením. Diagnostika a postupy se v té době
  prakticky neliší od postupů společných pro jiné resuscitované
  pacientky. V časném šestinedělí bývá tracheální intubace obtížnější
  a je častá tupá traumatizace nalitých prsů kojících nedělek.


Příčiny podle kauzality:

 • příčiny související přímo s těhotenstvím: trombembolická nemoc, porodnické krvácení, eklampsie;
 • příčiny jsou v různých přidružených a většinou již předcházejících onemocněních, jako kardiomyopatie;
 • jedná se o zcela nezávislé a náhodné příhody: například dopravní nehody, násilné činy, sebevražedné akty ap.;
 • iatrogenní příčiny se přesně nekryjí s tímto rozdělením, ale pro svůj medicínsko-forenzní význam jsou citovány samostatně. Patří k nim:
       -    podcenění subkompenzovaného šoku při náhlých příhodách břišních, při opakovaném i nevelkém krvácení,
      
  -    fatální hypotenze při rozšíření subarachnoidální anestezie až do
  oblasti IV. komory mozkové, včas léčebně nepodchycená,
       -    aspirace se sufokací na porodním sále, kde není zkontrolováno účinné odsávání z dýchacích cest,
  předávkování magnézium sulfátem s larvovanou hypoventilací.