Encyklopedie

Objednávání krevních přípravků

>
Při objednávání krevních přípravků je
důležité úplné vyplnění žádanky o transfúzní přípravek, správně nabraný vzorek
krve nemocné do předem označené zkumavky. Je velice důležité zajistit
nepochybnou identifikaci pacientky (shoda údajů v chorobopise, na žádance
a na zkumavce - zejména rodné číslo).

Rozlišujeme tři typy požadavků: plánovaný
požadavek, statim a vitální indikace.

Plánovaný požadavek: předchází plánovanému výkonu, proběhne kompletní zkouška kompatibility.

Statim: požadavek je vyřizován přednostně, mimo plánovanou sérii vyšetření.
Přípravek je vydán do 2 hodin od doručení žádanky. Proběhne kompletní zkouška
kompatibility.

Vitální indikace znamená požadavek na okamžité vydání. Je třeba si uvědomit, že není
prováděna klasická zkouška kompatibility. Orientačním vyšetřením se
pouze zkontroluje shoda krevní skupiny příjemce a dárce. Přípravek je
vydán do 20 minut od doručení žádanky. Klasická zkouška kompatibility následuje
až po vydání přípravku.

Vitální indikaci je nutno mít zdůvodněnou
v chorobopise. Transfúzi z vitální indikace by měl lékař ordinovat
pouze v případě, kdy nemocné hrozí úmrtí, pokud nebude transfúze podána
ihned.