Encyklopedie

Diabetes mellitus

>
Výskyt diabetes mellitus se odhaduje na 5
% všech těhotenství. Nejčastěji je zjištěn u těhotných v prenatální péči
při pravidelné kontrole moči na obsah cukru. V době před těhotenstvím se
nemusí jednat o diabetičku a její glykémie nemusí být zvýšena. Onemocnění je
samostatně probráno v kap. 10.13.