Encyklopedie

Podání čerstvě zmrazené plazmy

>
Indikace

Existuje pouze několik všeobecně
akceptovaných indikací k podání čerstvě zmrazené plazmy (FFP).
Jedná se o krvácivé epizody nebo přípravu k chirurgickému výkonu u pacientek
s deficitem koagulačního faktoru, u něhož není k dispozici
vlastní koncentrát.

1 ml FFP/kg tělesné hmotnosti zvýší obsah
koagulačních faktorů cca o 1-2 %.

Indikace:

 • • substituce
  faktoru V a XI,
 • • nutnost rychlého zrušení kumarinového efektu, nejsou-li k dispozici
  koncentráty těchto faktorů (II, VII, IX, X a proteinu C a S),
 • • diseminovaná intravaskulární koagulopatie (DIC) ve fázi konzumpce, kauzální
  léčba je prioritní,
 • • trombotická trombocytopenická purpura (TTC),
 • • výměnná transfúze u novorozenců, event. intrauterinní transfúze.

Kontraindikace

Respektování kontraindikací podání FFP má
minimalizovat její možné nežádoucí účinky, jako je přetížení oběhu, citrátová
intoxikace, anafylaktoidní reakce a v některých případech i vytvoření
inhibitorů koagulačních faktorů.

Kontraindikace:

 • • kardiální dekompenzace, plicní edém,
 • • deficit IgA,
 • • DIC bez kauzální léčby,
 • • nesnášenlivost vůči plazmě.