Encyklopedie

Hepatitidy

>
V souboru hepatitid jsou
v současné době známy nozologické jednotky A-G.

Etiologie: vyvolavatelé jsou specifické viry, které u hepatitidy A a E jsou
přenosné vodou - kontaktem, stravou, zatímco ostatní jsou přenosné krví, popř.
vdechováním zakrvavělého aerosolu při některých výkonech, jako je tracheální
intubace u kašlající ženy, při odsávání zakrvavělého sekretu z dýchacích cest otevřeným systémem
při tokolytickém plicním edému ap.

K uvedené skupině virových hepatitid
se volně přidružuje infekce způsobená virem nazvaným TTV (transfusion
transmitted virus), který byl náhodně objeven v USA při testování zdravých
dárců krve. Dnes je o něm známo, že až 14 % obyvatelstva v České
republice může být jeho nosičem. Jeho klinický obraz s únavností, se
zvýšenými jaterními testy po krevních náhradách se může jevit tak nespecifický,
že této možnosti onemocnění je zatím věnována malá pozornost.

Klinický obraz: hepatitidy obecně se projevují celkovou únavností, nechutenstvím a
neurčitým tlakem v pravém podžebří, jsou zvýšeny aminotransferázy AST,
ALT, v moči je přítomen urobilinogen.

V porodnictví se považuje ze nejvíce
rizikovou hepatitida E (HEV). Je sice vzácná, její původní zdroj a nositel
bývá často ze zahraničí - z Jihovýchodní Asie. V těhotenství je
doprovázena vysokou letalitou těhotné selháním jater až ve 30 %, plod je
letálně ohrožen v 15 %.

Diagnostika a léčba:

• v anamnéze je třeba myslet na globalizaci - nadnárodní kontakty,
turistiku; k diferenciální diagnostice je možná jaterní biopsie;

• kauzální terapii dosud postrádáme, o transplantaci jater při selhávání
nejsou dostatečné údaje; nemocné je předepsán klidový režim, podávají se
hepatoprotektiva;

• léčebná taktika odpovídá hepatitidám, izolace na infekčním oddělení a
oznamovací povinnost jsou předepsány.

Anesteziologické aspekty:

 • • vyvarujeme se podávání látek s nežádoucími účinky na jaterní parenchym
  a/nebo závislých na hepatální clearance;
 • • je třeba striktně respektovat požadavek nedopustit hypoxémii a hypotenzi;
 • • při volbě anestezie se doporučuje dát pokud možno přednost neuroaxiální
  anestezii před celkovou anestezií;
 • • poučíme personál, vyzveme k dodržování všech bezpečnostních předpisů
  specifikovaných pro infekce přenášené kontaktem, vodou, obsahem
  gastrointestinálního traktu a krví.