Encyklopedie

Algoritmy rozhodování a postupu

>

Preventivní a preemptivní opatření:

 • včas zaznamenat pokles krevního tlaku, hypotenzi
  a tendenci směrem k rozvoji šoku. Respektovat, že náplň krevního
  řečiště se zvětšuje v těhotenství postupně a makrohemodynamická
  manifestace svědčí již o závažném stupni zhoršení krevního oběhu;
 • uložit těhotnou ve vysokém stupni těhotenství, tj.
  v posledním trimestru, na levý bok, nejlépe a nejrychleji podložením
  oblasti pravé kyčle klínem, polštářem či opěradlem převrácené židle.
  V nouzových podmínkách ručně přemístit dělohu přechodně doleva po
  uchopení ze stran plochami dlaní;
 • podat inhalačně kyslík v co nejvyšší koncentraci
  polomaskou - fetální hemoglobin jej na rozdíl od mateřského váže daleko
  dychtivěji;
 • zajistit ihned i.v. vstup kdekoli periferně v oblasti
  horní duté žíly, nejvhodněji na předloktí výše ležící horní končetiny,
  podat základní objem krystaloidu v dávce přibližně 5 ml/kg t. hm.,
  popř. dále koloidní roztok v dávce přibližně poloviční v krátkém čase
  asi 15 minut; při krevní ztrátě je pořadí a množství opačné (viz dále);
 • udržovat dostatečnou perfúzi v děložním řečišti
  v autoregulačním pásmu, tj. se systolickým tlakem přibližně 110 mmHg
  (14,6 kPa). Pro rychlé splnění tohoto cíle můžeme v úvodu podat i malou
  dávku vazopresoru, pokud možno bez ovlivnění vazomotoriky děložní
  cirkulace a fetoplacentární jednotky - nejčastěji užijeme efedrin při
  hypotenzi, ale při neodkladné resuscitaci při zástavě srdeční užijeme
  ihned adrenalin;
 • určit další medikace a postup, zejména v posledním trimestru těhotenství.