Encyklopedie

Vrozené a získané srdeční vady

>

Srdeční vady jsou v současné době u mladých těhotných vzácné.

Nejčastější vrozené srdeční vady jsou defekt
síňového septa sekundárního typu a otevřená Botallova dučej. Obě
nezvyšují riziko pro rodičku ani plod, pokud nedojde k systémové
hypotenzi a významnému nitrohrudnímu přetlaku, kdy se zkrat obrátí
v pravolevý. Všechny vady s pravolevým zkratem a s plicní hypertenzí
(Eisenmengerova trias, Fallotova tetralogie) jsou enormně zatěžující
již v průběhu jinak fyziologického těhotenství. Vyskytují se ojediněle,
dívky jimi trpící jsou od dětství sledovány a vady jsou schopny
operační úpravy – jinak nelze doporučit těhotenství.

Nejčastější získanou chlopenní vadou je stenóza
mitrální chlopně. Je zatížením těhotné a je na zvážení kardiologa
a porodníka, jakou rezervu pro těhotenské a porodní nároky lze na
základě opakovaných vyšetření očekávat.

Anesteziologické aspekty:

 • přesná diagnóza je nutná, je třeba zvážit možnost
  a pravděpodobnost nebezpečného pravolevého zkratu, popř. kardiálního
  selhání při těsné mitrální stenóze;
 • pravděpodobně je vhodnější celková doplňovaná anestezie,
  která je hemodynamicky řiditelnější a při níž lze okamžitě zajistit
  dostatečnou ventilaci;
 • sympatolyticky působící neuroaxiální blokády mohou napomoci vzniku pravolevého zkratu, zejména při větší krevní ztrátě;
 • při
  stenóze mitrální chlopně velmi uvážlivě indikujeme objem i rychlost
  náhrady ztrát – rychlá a objemná náhrada vede k levostranné srdeční
  nedostatečnosti.