Encyklopedie

Předávkování léky, nevhodné interakce

>
Samoléčitelství, spontánní vyhledávání
tzv. zelené medicíny, neuvážené až nezřízené pití bylinných čajů je
v současné době na vzestupu. Totéž se týká užívání vitaminových směsí, kde
dokonce celosvětově byl kritizován vitamin A, pro těhotné ve vysokých dávkách zůstal
z hlediska zájmu plodu kontraindikován. V běžných polyvitaminových
směsích je jeho množství malé a vitaminy lze střídmě užívat.

Benzodiazepiny jako "prášky na spaní"
nejsou vhodné pro riziko syndromu chabého dítěte. Doporučujeme alternativní
skupinu bez tohoto účinku - zolpidem, zopiclon.

Totéž se vztahuje na "přípravky na
uklidnění", pokud jsou ze skupiny benzodiazepinů. Z této skupiny je
přijatelná malá dávka tofisopamu. Nepůsobí na úroveň vigility a jeho účinek na
svalový tonus je zanedbatelný. Působí krátkodobě a nekumuluje se.