Encyklopedie

Ovariální hyperstimulační syndrom

>
Syndrom není vždy zákonitě spojen
s aktuálním těhotenstvím, ale může do něho časově zasahovat. Je iatrogenně
navozeným patologickým stavem - důsledkem stimulace ovariální funkce
z indikace sterility. (Incidence tohoto syndromu narůstá, i když jím trpí
pouze menšina stimulovaných žen.) Rozeznáváme tři stupně závažnosti, incidence
třetího, závažného stupně je u 0,3-1 % ze stimulovaných žen. Kritický stav
je vzácný. Má specifický ráz, vyžadující odpovídající postup.

Etiologie: příčina a patofyziologie nejsou přesně prokázány. Nejvíce pravděpodobnou
příčinou je tvorba vazoaktivní látky produkované zvětšujícími se vaječníky.
Zvyšuje významně propustnost endotelu kapilárních stěn. Důsledkem je přesun
tekutin z cévního řečiště extravaskulárně, do intersticia a dále až do
třetího prostoru - hlubokého kompartmentu.

Klinický obraz: je nepředvídatelné, u které ženy se syndrom vyvine. Obraz je především
nespecifický: ascites, hydrotorax, intersticiální nekardiální plicní edém
podobný akutnímu syndromu dechové tísně - ARDS, hypovolemický šok
s akutním selháním funkce ledvin. K jeho komplikacím se řadí
trombembolické příhody, postižení jaterních funkcí a akutní cévní mozkové příhody.

Léčba:

 • • Ovariální hyperstimulační syndrom se vždy spontánně upraví, příčiny odezní
  a symptomy pozvolna vymizí. To trvá 1-3 týdny, v případě těhotenství
  většinou déle.
 • • Při progresi stavu směrem ke kritickým projevům je léčba symptomatická,
  obdobná léčbě multiorgánového selhávání.
 • • Je nutno doplnit deficit kolujícího objemu. Roztoky volíme podle hodnot
  plazmatických proteinů, roztoky krystaloidů snadno unikají mimo řečiště.
 • • Vyprázdní se hydrotorax z jednorázové punkce.
 • • Nebezpečný břišní kompartmentový syndrom při současném ascitu je častým
  příznakem, s oligurií. Ascites vyžaduje velmi pozvolné, šetrné vypuštění -
  často opakovanými pukcemi. Cílem prvního uvolnění je obnovení dostatečné
  diurézy.
 • • Syndrom akutní dechové tísně (ARDS) vyžaduje přechodné zařazení spontánního
  dýchání za trvalého přetlaku (CPAP), v případě progredujícího plicního
  edému umělou plicní ventilaci se zařazením endexspiračního přetlaku (PEEP).
 • • Do léčby se zařadí prevence trombembolických komplikací a ischemických
  mozkových cévních příhod, nejvhodněji podáváním nízkomolekulárního heparinu
  v dávce přibližně 1 mg/kg t. hm. s rozložením do dvou denních dávek
  po 12 hodinách.

Anesteziologické aspekty:

 • • Je-li indikován jakýkoli operační výkon (obr. 10.20-1), dáme přednost
  celkové anestezii před neuroaxiálními blokádami.
 • • Supinní poloha (rovně na zádech) není vhodná - snadno vznikne břišní
  kompartmentový syndrom s dalším prohloubením refrakterní hypotenze (viz
  rovněž kap. 10.4).
 • • Je-li výkon odkladný, vyprázdníme nejdříve ascites, vyčkáme stabilizace
  krevního tlaku a teprve poté uvedeme anestezii.
 •