Encyklopedie

Dítě diabetické matky

>
Soubor všech příznaků, které můžeme
nalézt u novorozence diabetické matky, se nazývá diabetická fetopatie.
Základním projevem je makrosomie plodu - novorozenec je obézní, jsou postiženy
i vnitřní orgány (zvětšují se játra, srdce, nadledviny, mozek zvětšen není).

Novorozenci mají často hyperinzulinémii a
hypoglukagonémii, jejichž důsledkem je hypoglykémie, nejčastěji mezi 1. a 5.
hodinou života. Dalším problémem může být hypokalcémie, hypomagnezémie či
prolongovaná hyperbilirubinémie, polycytémie.

Závěrem je třeba zdůraznit, že vzhledem
k vyššímu ohrožení plodu a novorozence diabetické matky je důležité, aby
pacientky s diabetem všech typů měly možnost porodit na pracovišti se
zkušeným týmem odborníků, vybaveným neonatologickou jednotkou intenzivní péče
(2, 6).