Encyklopedie

Nejčastější příčiny krvácení během porodu

>

Císařský řez

Porodnický postup: během této nejčastější a zároveň
nejrizikovější porodnické operace jsou kladeny vysoké nároky na
chirurga, a to nejen ve smyslu technické zručnosti, ale
i předvídavosti. S ohledem na plod je třeba klást důraz na pečlivé
stavění krvácení. Po vybavení plodu a placenty a po revizi dutiny
děložní je nutné bez časové prodlevy dělohu uzavřít, a tím zabránit
zbytečným krevním ztrátám z myometria. Aplikace uterotonik (oxytocin,
ergometrin) jako bolus i.v. je po vybavení plodu samozřejmostí. Dále je
výhodou infúzní podání oxytocinu (10 IU v 500 ml krystaloidu)
v dokončovací fázi operace. Při předvídání hypotonie nebo dokonce
atonie je výhodné mít v pohotovosti připraven prostaglandin pro
intramyometrální podání (viz níže).

Anesteziologický postup: u naprosté většiny
císařských řezů je možné podat neuroaxiální anestezii. Práce
anesteziologa může významně přispět k úspěšnému provedení operace,
a naopak. Pokud pacientka zvýšenou měrou bolestivě reaguje, je třeba
bez otálení přistoupit k celkové anestezii, čímž se chirurgovi umožní
bezpečnější práce (vedle emocionálních projevů ženy ustane pohybová
aktivita a napínání břišního svalstva pacientky). Pokud má chirurg
problémy s vybavením plodu (obézní těhotná, nerozvinutý dolní segment
u předčasného porodu, spazmus hysterotomie při vybavování více plodů
nebo s následnou hlavičkou u plodu v poloze koncem pánevním napřed
atd.), je opět v případě neuroaxiální anestezie nutné v krátkém časovém
okamžiku zvážit její rozšíření na anestezii celkovou s relaxací.
Chirurg pak nemusí používat zvýšeného úsilí při vybavení plodu, což je
prevence závažných poranění plodu i matky (zejm. ruptura do hran dělohy
- riziko poranění aa. uterinae nebo ruptura dolního segmentu pod močový
měchýř).

Ruptura dělohy

Ruptura dělohy je méně častá, ale potenciálně letální peripartální
komplikace (5 % mateřské mortality) a je spojena s vysokou perinatální
mortalitou (> 50 %). Přichází v úvahu zejména u porodů po předchozím
císařském řezu. Může mít různý obraz od asymptomatické dehiscence,
která je diagnostikována až během pozdějšího císařského řezu nebo
v případě digitální revize celistvosti hysterotomické jizvy. Avšak může
nastat i urgentní stav se smrtí plodu a rychlým ukončením porodu.
Resuscitaci pak komplikuje převaha stimulace vagu po úniku plodové vody
do břišní dutiny. Pro urgentnost situace je celková anestezie metodou
volby. Je velmi pravděpodobný vznik hemoragického šoku. Nutno
pamatovat, že epidurální blokáda s parciální sympatickou blokádou,
která byla aplikována před rupturou dělohy, může zhoršit hemodynamiku
během velké krevní ztráty