Encyklopedie

Hemolyticko-uremický syndrom

>
Syndrom je vzácnou kombinací příznaků,
které mohou vzniknout v průběhu těhotenství i v šestinedělí.

Etiologie: příčina je pravděpodobně toxická, přesněji není známa. Vede
k poškození endotelu ledvin, k mikrotrombotizaci v jejich řečišti
a k rozvoji urémie. Nejvíce se obviňují endotoxiny specifického kmene Escherichia
coli
, jejich zdroj ale nemusí být jasný. Úprava funkce ledvin je možná do 3
týdnů, v části případů je nutné v tomto období zařadit mimotělní
eliminaci.

Klinický obraz: v popředí jsou projevy encefalopatie, nauzea, bolestivý tlak
oboustranně v bederní krajině, oligurie. Rozvine se ikterus, dostaví se
zvracení. Vývoj pokračuje přes preurémii k urémii.

Laboratorně jsou přítomny známky nedostatečnosti ledvin - zvýšený kreatinin a urea,
pokles glomerulární filtrace, pokles diurézy. Přidruží se hemolýza,
hemoglobinurie, sekundární anémie, trombocytopenie.

Léčba:

 • • Kauzální postup není znám. Klinické výsledky svědčí "ex juvantibus" ve
  prospěch pulsní 3-5denní infúzní léčby vysokými dávkami a-metylprednizolonu po 500-1000 mg, kterou
  vždy podáváme po dobu 90 minut. K nežádoucím účinkům v průběhu infúze
  patří křeče v lýtkách, pocit horka a flush v obličeji, ortostatická
  labilita, mírná hypotenze. Odeznějí po ukončení infúze.
 • • Antibiotika se volí v redukovaných dávkách, úměrně glomerulární
  clearance, a to podle výsledku určení kmene E. coli a konzultace
  s antibiotickým střediskem.
 • • Symptomatický postup vyžaduje časnou forsáž diurézy s vyváženou
  bilancí tekutin, popř. včas zahájenou mimotělní eliminační metodu
  k náhradě funkce ledvin.
 • • Plod je ohrožen, pokud se u těhotné vyskytuje hemolýza a postupující
  anemizace.
 • • Ukončení těhotenství císařským řezem je individuální. Je indikováno při
  oligurii/anurii, hemolytické anémii a anemické hypoxémii.

Anesteziologické
aspekty:

 • • Neuroaxiální blokády lze užít, pokud se počet trombocytů progresivně
  nesnižuje pod hodnotu mezi 50-100 × 109/l.
 • • Přednostně preferujeme celkovou anestezii.
 • • Podávání látek k anestezii se řídí ve výběru i v dávkování
  výkonností ledvin. Při anurii nevolíme látky s ledvinovou clearance.
 • • Při užití mimotělních eliminačních postupů využijeme k ukončení
  těhotenství v anestezii optimální interval s normalizací kalémie a se
  sníženou hodnotou urey.
 • • Zvýšená osmolalita působí osmotickým gradientem na plod a vede
  k přesunu tekutin mezi matkou a fetoplacentární jednotkou.
 • • Hodnota hemoglobinu se kompenzuje náhradou při poklesu pod 100 g/l u
  těhotné, u nedělky při poklesu pod hodnotu 80 g/l.