Encyklopedie

Základní neodkladná resuscitace – nové algoritmy

>

Obecně platí postupy uvedené ve směrnicích Evropské rady pro resuscitaci (ERC - European Resuscitation Council) vydané ve světově konsenzuálním znění v roce 2000.

Rozdíly v algoritmu provádění kardiopulmonální resuscitace (KPR) v časném těhotenství
nejsou. Pokud je neodkladná resuscitace úspěšná, je třeba rozhodnout,
zda seznámit ženu, popř. členy rodiny, s jejím výsledkem, průběhem
a předpokládanou prognózou pro další vývoj plodu. K těmto problémům
nemáme mnoho zdrojů v literatuře, o něž by bylo možno se opřít. Záleží
nejen na příčině zástavy, ale především na intervalu mezi náhlou
srdeční zástavou a obnovením spontánního krevního oběhu. Pokud trvá
tento interval déle než 5 minut, nelze při normotermii zaručit další
fyziologický vývoj plodu.

Rozdíly v pokročilém těhotenství, před porodem a v průběhu porodu:
přemístěním dělohy doleva, popř. podložením pravé kyčle improvizovanými
prostředky, se uvolní aortokavální komprese, poté zahájíme nepřímou
srdeční masáž. Pokud to nelze učinit pohotově, zahájíme nepřímou
srdeční masáž proti pevné podložce i v poloze celého trupu jen na
poloboku. Sternum se stlačuje rytmicky výše než u netěhotných
resuscitovaných žen. Objemná děloha vytlačuje totiž bránici, játra, ale
i myokard výše.

Významný je okamžitý kauzální postup. Má za cíl
vyloučit příčinu vzniku srdeční zástavy. Sníží se tím propagace
hypoperfúze a případného následného vývoje multiorgánové dysfunkce
a multiorgánového selhání, diseminované intravaskulární koagulace ap.

Heimlichův manévr je kontraindikován (manévr slouží k odstranění cizího tělesa z dolních dýchacích cest). Při náhlé aspiraci cizího tělesa se provádí pouze úder mezi lopatky, popř. opakované rázné stlačení dolní poloviny hrudního koše. Může být proveden i opakovaně - opakování vede často k úspěchu.