Encyklopedie

Onemocnění nachlazením

>
Podávání kyseliny acetylsalicylové
v pokročilém těhotenství mění funkci trombocytů, i když jejich počet
zůstane nesnížen. Kyselině acetylsalicylové je připisován i vyšší výskyt
předčasného odlučování placenty, a to i tehdy, jsou-li denní dávky nízké.

Paracetamol per os, nebo v i.v. parenterální formě jeho prekurzor propacetamol,
se prozatím jeví v dávce 1 g/24 h jako přijatelný. Předávkování je
hepatotoxické, za možnou letální dávku se považuje 5-7 g paracetamolu.
Hepatotoxicita je významně potencována u těhotných s postižením jaterních
funkcí. Okamžitě má být podáno antidotum - N-acetylcystein v perorální
formě. Dále se pokračuje déletrvajícím infúzním podáváním N-acetylcysteinu
podle dávkovacího schématu doporučeného ve Pharmindexu. Pokud není okamžitě
N-acetylcystein k dispozici a po požití vysoké dávky před méně než 30
minutami je vhodné navodit zvracení. Není-li u těhotné na první pokus snadné,
nesnažíme se je vynutit a ihned podáme práškové aktivní uhlí v dávce 1
polévkové lžíce na 150 ml vody. Parenterální podávání N-acetylcysteinu
pokračuje při hospitalizaci, opakované podávání aktivního uhlí (enterosorpce, střevní hemodialýza)
rovněž.