Encyklopedie

Podání krevních přípravků obsahujících erytrocyty

>
Jedinou indikací k podání
erytrocytového koncentrátu je anémie, tj. stav, kdy je ohrožen
dostatečný přísun kyslíku do tkání. Zásadou je objasnit příčinu tohoto stavu a
kauzálně jej léčit. K podání transfúze přistoupíme teprve
v nevyhnutelných případech. Při stanovení indikace k podání
erytrocytových koncentrátů musíme brát v úvahu kromě hodnoty hemoglobinu a
hematokritu i trvání a příčinu anémie a klinický stav pacientky. Akutně
vzniklá anémie je většinou hůře tolerována než anémie chronická. Transfúze je
indikována, klesne-li hodnota hemoglobinu na 70-80 g/l, avšak vždy je
rozhodující klinický stav pacientky. U mladých pacientek s normálními
životními funkcemi může hodnota hemoglobinu klesnout i pod 60 g/l, aniž by se projevily
známky hypoxického postižení. Těhotná je schopna relativně dlouho krevní ztrátu
kompenzovat, ale při neadekvátní substituci hrozí rychlý zvrat do šokového
stavu.

Po podání jedné transfúzní jednotky
erytrocytového koncentrátu stoupne hodnota hemoglobinu o 10-15 g/l, hematokrit
se zvýší o 0,03-0,04.

Promytý erytrocytový koncentrát je
indikován pouze v případě prokázaných protilátek proti plazmatickým
proteinům (např. u deficitu IgA) a u hemolytických anémií s aktivací
komplementu (paroxyzmální noční hemoglobinurie).