Encyklopedie

Akutní steatóza jater

>
Akutní steatóza jater se
v těhotenství vyskytuje především ve III. trimestru, a to vcelku vzácně,
přibližně v poměru 1 : 13 000-15 000 těhotenství.

Prognóza je poměrně nepříznivá pro těhotnou i pro plod, letalita se však
v poslední době výrazně zlepšila a klesla pod 20 % včasnou detekcí a
pohotovou léčbou syndromu ukončením těhotenství.

Etiologie není přesně známa a vztahy
k preeklampsii a k HELLP syndromu nejsou jednoznačně
prokázány. Nelze vyloučit, že se všechny tři uvedené entity zčásti překrývají.

Klinický obraz začíná ze stabilizovaného
stavu nechutenstvím, nauzeou, zvracením, únavností, bolestmi v pravém
podžebří a v epigastriu. V závažných případech se připojí projevy
hepatální encefalopatie a žloutenka.

Laboratorní výsledky svědčí pro zvýšenou
hladinu jaterních transamináz. Je zvýšena bilirubinémie, snížen počet
trombocytů, je prodlouženo aPTT. Nelze vyloučit známky nedostatečnosti ledvin
s pozitivní bilancí vody, tvoří se hydrotorax a ascites. Po ukončení
těhotenství celý syndrom i postižení jater ustupují spontánně, tekutiny se
z dutin vstřebají.

Diagnostika:

 • • vyšetření zahrnuje celý soubor jaterních markerů i diferenciálně
  diagnostická kritéria preeklampsie a HELLP syndromu;
 • • zaměříme se na přítomnost hydrotoraxu se známkami dušnosti, někdy i s
  bodavými bolestmi v zádech pod lopatkami, zkontrolujeme dýchání poklepem
  i poslechem, popř. doplníme rtg snímek srdce a plic;
 • • stejným fyzikálním způsobem zkontrolujeme i břicho na přítomnost ascitu,
  doplníme ultrazvukové vyšetření břicha;
 • • výběrově lze ordinovat jaterní biopsii k potvrzení diagnózy.

Léčba:

 • • kauzální terapii neznáme - je indikace k ukončení těhotenství;
 • • symptomaticky jsou indikována hepatoprotektiva, doplnění koagulačních
  faktorů podle dohody s hematologem;
 • • neosvědčila se plazmaferéza, ani nárazové pulsní podání i.v.
  glukokortikoidů ve vysokých dávkách, ani medikace heparinem.

Anesteziologické aspekty:

 • • vyvarujeme se podávání anesteziologických přípravků ovlivňujících
  metabolismus jater (halotan) a významně závislých na jaterní clearance a
  na vylučování žluči;
 • • neuroaxiální blokády jsou kontraindikovány při trombocytopenii klesající
  progresivně pod 100-60 × 109/l,
  při významném deficitu plazmatických koagulačních faktorů se spontánním
  prodloužením aPTT a PT na 1,5-2krát vyšší hodnotu;
 • • při ascitu se hodnotí riziko břišního kompartmentového syndromu se stagnací
  krve v dolních končetinách a s nástupem oligurie.