Encyklopedie

Eklampsie

>
Incidence: 0,2-5 % všech porodů, v 70 % vzniká po porodu, rekurence v dalším
těhotenství je 10-35 %.

Prodromy: záškuby faciálních svalů, stáčení očí a poruchy vidění, silné bolesti
hlavy, nauzea, bolest v epigastriu.

Klinický obraz: záchvat tonicko-klonických křečí navazující na těžkou preeklampsii
přecházející do bezvědomí. Pro eklamptický záchvat je charakteristická mióza a
hyporeflexie. Nakupení eklamptických záchvatů se nazývá status eclampticus,
doprovázený kómatem. Stadium křečí ovšem může chybět, žena pak upadá přímo do
kómatu (eclampsia sine eclampsia).

Komplikace: plicní edém, kardiální selhání, hepatorenální selhání, diseminovaná
intravaskulární koagulace, ARDS, odchlípení sítnice, edém mozku, cerebrální
krvácení, hypertonus děložní s abrupcí placenty, hypoxie plodu.

Diferenciální diagnostika: epileptický záchvat (mydriáza,
hyperreflexie), hypoglykemické křeče, tumor CNS, předávkování kokainem, otravy,
intrakraniální krvácení.

Léčba: zajištění
dýchacích cest, monitoring vitálních funkcí, snížení kortikální iritability
(barbituráty, benzodiazepiny, fenytoin), antihypertenzivní léčba (viz
preeklampsie), korekce vnitřního prostředí a vodní bilance, prevence
trombembolických komplikací, ukončení těhotenství.

Křeče vyžadují útlum, nejčastěji
benzodiazepiny (midazolam) a svalovou relaxaci, k níž se užívá vekuronium.
Je indikováno zajištění dýchacích cest a umělá ventilace. K pooperační
systémové analgezii lze zvolit např. sufentanil.

Přípravky se podávají samostatnými
perfuzory, periferní žilní přístup se změní nebo doplní centrálním.
V závažných případech se zavede plicní katétr a intraarteriální měření
krevního tlaku. Laktace se většinou zastaví. Pokud se přidruží komplikace (edém
mozku, DIC, oligurie, ARDS ap.), vede se resuscitační péče navíc symptomaticky
podle obvyklých postupů náhrady nebo podpory základních životních funkcí.
Novorozenec je zpravidla hypotrofický, často vyžaduje resuscitaci ihned po
vybavení, je chabý, obtížně udržuje tělesnou teplotu, metabolická acidóza je
pravidlem. Novorozenec je indikován do neonatologické intenzivní péče
v perinatologických centrech.