Encyklopedie

Předčasný porod

>
Nezralost novorozenců je vedoucí příčinou
perinatální mortality a morbidity. Prevence a vedení předčasného porodu získává
dnes ještě větší význam, neboť pokroky dosažené v neonatologii,
infektologii, genetice a dětské chirurgii významně snižují morbiditu
novorozenců z ostatních příčin. Komplikace u novorozenců vznikají časně po
porodu a mezi nejčastější komplikace předčasně narozených novorozenců patří:

  • • nemoc hyalinních blan (respiratory distress syndrome - RDS),
  • • intraventrikulární krvácení v CNS,
  • • otevřená tepenná dučej,
  • • nekrotizující enterokolitida,
  • • kožní dekubity,
  • • crush syndrom.

Nedonošení novorozenci mají vyšší
incidenci psychomotorických a neurologických abnormalit, chronických plicních
onemocnění a zrakových defektů.