Encyklopedie

Vzduchová embolie

>
Tato vzácná akutní příhoda může
postihnout systémový i plicní oběh. Náhlé vniknutí více než 20 ml vzduchu
vyvolá první příznaky při plicní embolizaci a množství přibližně 100 ml bývá
smrtelné. V systémovém oběhu i malé množství bublinek obtížně
stlačitelného dusíku, velmi pomalu se vstřebávajícího, může způsobit
ireverzibilní až letální ložiskové výpadky, pokud bublinky vniknou do mozkového
a/nebo koronárního řečiště.

Etiologie: vzduchová embolie dnes již nevznikne při přetlakovém podávání krevní
náhrady nebo náhradního roztoku, protože jsou baleny ve vacích, které této
komplikaci předcházejí. Vznikne nejčastěji při císařském řezu vtlačením vzduchu
do venózních struktur v úrovni dolního děložního segmentu, při digitální
dilataci incize myometria nebo při vybavování plodu/plodů.

Může vzniknout i při spontánním porodu,
kdy rodička v II. době porodní nadechne do plic co největší objem vzduchu
a poté usilovně tlačí břišním lisem. Nitrohrudní přetlak se promítá do plic -
vznikne plicní mikrobarotrauma. Z porušených plicních alveolů vnikne
vzduch do plicních kapilár a odtud do levého srdce. Postihne dále systémové
řečiště. I malé množství vzduchu nese riziko závažných komplikací, odlišných od
obrazu pravostranné embolizace.

Klinický obraz:

Vzduchová embolie do plicního řečiště
vyvolá náhlou dušnost, pokles SpO2, tachypnoi, často se objeví
bronchospastické reaktivní bronchiální poslechové fenomény. Nad srdcem může být
slyšitelný tzv. hukot mlýnského kola po jednorázové embolizaci většího objemu
vzduchu. I malé množství vzduchu v srdečních dutinách je detekovatelné
jícnovou echokardiografií.

Klesne krevní tlak, objeví se cyanóza,
neklid, agitovanost, porucha vědomí.

Pokud se jedná o objem kolem 100 ml, vznikne srdeční zástava - "našlehaný" obsah je stlačitelný, systolický objem je
minimální. Obrazem je elektrofyziologická aktivita bez hmatného tepu - PEA
(pulseless electrical activity).

Vzduchová embolie do arteriálního
řečiště
se popisuje jako reálná, i když raritní. Může vyvolat cévní
mozkovou příhodu - zmatenost s křečemi, bezvědomí. Průnik do koronárních
cév vede k náhlé anginózní bolesti, v EKG záznamu se objeví
dysrytmie, známky ischémie s depresí úseku ST. Vývoj infarktového ložiska
nebo náhlý vznik fibrilace komor nejsou vyloučeny. Svalové projevy po
embolizaci jsou charakterizovány slabostí a bolestí v určitých svalových
skupinách, které trvají hodiny a pozvolna odeznějí.

Léčba:

 • • porodnický peroperační postup má být šetrný;
 • • při manifestní embolii do plicního řečiště a pravé komory snížíme ženu do
  Trendelenburgovy polohy;
 • • žena inhaluje kyslík nebo je ventilována s vysokou inspirační frakcí
  kyslíku;
 • • podáme 2 dávky bronchodilatancia z dávkovacího spreje bronchiálně při
  nadechování;
 • • podáme i.v. papaverin v dávce 40 mg a pokračujeme infúzí 100 ml 0,9%
  roztoku natriumchloridu se 100-300 mg pentoxifylinu;
 • • v extrémním případě lze
  zavést centrální žilní katétr a odsát obsah z pravé komory. Totéž lze
  učinit v krajní nouzi punkcí pravé komory ze 4.-5. mezižebří těsně vpravo
  parasternálně. Úspěch se popisuje asi ve 40 %;
 • • při embolii do arteriálního řečiště, popř. při paradoxní embolii
  s průchodem vzduchu skrze foramen ovale, podáme nitroglycerin, popř.
  nitrát z dávkovacího spreje bukálně, popř. aerosolovou inhalací
  z mikronebulizátoru;
 • • pokračujeme podáním 40 mg papaverinu i.v. a dále infúzí pentoxifylinu, jak
  je uvedeno výše;
 • • zvážíme možnost hyperbarické oxygenoterapie, pokud jsou přítomny kardiální
  nebo mozkové příznaky výpadku nutričního zásobení.

Anesteziologické aspekty:

 • • postup je uveden výše;
 • • pokud pravostranná masivní embolizace vede k srdeční zástavě, zahájíme
  neodkladnou resuscitaci se snahou odsát vzduch. Běžná nepřímá srdeční masáž je
  jinak neúčinná;
 • • na operačním sále je možná okamžitá minitorakotomie s odsátím vzduchu
  pod přímým pohledem - vybavení pro tyto příhody má být vždy pohotově;
 • • anesteziologický postup znamená rychlý i.v. úvod do anestezie (pokud byla
  předtím pro císařský řez užita lumbální epidurální anestezie). Využijeme i.v.
  agens pro úvod do anestezie, např. etomidát, a ihned doplníme inhalační
  anestezii izofluranem s vysokou inspirační frakcí kyslíku.