Rizikové a patologické těhotenství

Když jsem čekala první dceru, bylo mé těhotenství od čtvrtého měsíce označeno za rizikové. Začala jsem se otvírat, a tak jsem musela dodržovat přísný klid, nepřepínat se a každý týden jsem chodila do rizikové poradny. Tam jsem byla pečlivě sledována a po nějaké době mi byla pro jistotu udělána tzv. cerklage, tj. uzávěr děložního hrdla stehem. Díky tomuto zásahu jsem svou dcerku donosila a holčička se narodila v termínu.

Příčin, proč jsou některá těhotenství označená jako „riziková“, je ale víc.

MUDr. Stanislav Trča ve své knize Budeme mít děťátko uvádí:

Při první návštěvě ženy v poradně pátrá lékař také po okolnostech, které by mohly mít nepříznivý vliv na průběh těhotenství nebo vývoj plodu. Takové okolnosti odborně vyhodnotí a na základě výsledků přidělí ženu do jedné ze dvou skupin. Do první skupiny zařadí ženy, u nichž zjistil, že na průběh těhotenství pravděpodobně nebude působit žádný rušivý vliv.

Do druhé skupiny zařadí ty ženy, u nichž lze předpokládat, že by na průběh těhotenství mohl působit některý z rušivých vlivů. Takových žen bývá přibližně jedna třetina. Od třetího měsíce těhotenství je jim věnována zvýšená zdravotní péče, jejímž cílem je předejít nepříznivému vývoji těhotenství; anebo, pokud by se porucha přece jenom ohlásila, včas ji léčit.

Poruchy průběhu těhotenství anebo vývoje plodu by mohly vzniknout např. u žen s cukrovkou, s nemocemi srdce, s nemocemi ledvin, s chudokrevností a také u žen ve věku nad 40 let, přestože jsou jinak zdrávy.

Odborné zkušenosti ukázaly, že zvýšenou péči je třeba věnovat také ženám, které očekávají porod dvojčat nebo již měly více porodů, anebo na ně působí určité vlivy pracovního prostředí (např. ženy pracující na rentgenologických odděleních).

Závažné mohou být i některé psychogenní vlivy. Jde přitom o ženy stresované nepříznivou událostí nebo těžšími životními podmínkami, např. ženy svobodné.

Ženy s rizikovým těhotenstvím jsou odborně sledovány a případně léčeny v poradnách, jejichž odborné pojmenování je “Poradny pro riziková těhotenství”.