Stres matky jako spouštěcí faktor diabetu dítěte

__ADV__Doktorka Anneli Sepa se svými kolegy z Linkoping University zjistila, že psychický stres matky může u malých dětí působit jako spouštěč destrukce beta buněk a následně diabetu.Výsledky studie švédští vědci uveřejnili v zářijovém čísle časopisu Diabetes Care.

Do švédské prospektivní studie bylo zahrnuto celkem 5986 dětí a jejich rodin. Cílem studie bylo zkoumat vliv stresu matky způsobeného například rozvodem nebo domácím násilím na vznik diabetu autoimunitního typu u dětí.

Výsledky studie ukázaly, že stres matky zvyšoval riziko autoimunitního diabetu u dětí ve věku 2,5 let téměř třikrát.

Vědci uvedli, že tyto výsledky lze vysvětlit zvýšenou hladinou kortizolu způsobující inzulínovou rezistenci a následnou destrukci beta buněk Langerhansových ostrůvků pankreatu a u geneticky predisponovaných dětí autoimunitní diabetes.

 

 

zdroj: MEDICINA.cz, Diabetes Care 2005 

Témata: